Pomôžte

Mobilný stacionár

Účelom projektu Mobilný stacionár je vytvorenie mobilného denného stacionára pre pacientov so sclerosis multiplex a ich rodinných príslušníkov s dôrazom na finančné pokrytie nákladov spojených s odborným profesným personálom.

Primárne progresívna forma sclerosis multiplex je agresívna nenávratna devastácia ľudského tela (mozgu a nervovej sústavy) pri plnom vedomí človeka. Na prežívaní týchto ľudí sa obyčajne podieľa celá ich rodina. I napriek podpore pacienta prostredníctvom odbornej asistencie poskytovanej štátom nie je možné zabezpečiť starostlivosť 24 hodín denne. Celodenná starostlivosť je na rodinných príslušníkoch, ktorí často popri tejto starostlivosti chodia do zamestnania. Kumulácia pracovných povinností a starostlivosti o pacienta so SM vedie k nedostatku emočnej, psychickej a sociálnej očisty. Z uvedeného dôvodu im chceme podať pomocnú ruku a vytvoriť im priestor pre zvýšenie ich komfortu ako aj komfortu pacienta a vytvárať podmienky pre nevyliečiteľný optimizmus.

Na Slovensku zatiaľ neexistuje ubytovací ani iný vhodný špecializovaný subjekt, ktorý by sa v čase núdze dokázal o pacienta s diagnózou SM a jeho rodinných príslušníkov plne postarať. Preto sme sa pre nich rozhodli vybudovať mobilný denný stacionár a zabezpečiť im tak odbornú podpornú pomoc nad rámec odbornej asistencie poskytovanej štátom. Na projekt denného mobilného stacionára bude potrebné zabezpečiť sociálnu, fyzioterapeutickú, psychologickú a psychosomatickú pomoc na stabilizáciu a zlepšenie zdravotného stavu pacientov s diagnózou sclerosis multiplex (SM). Sekundárnym účelom bude podpora v oblasti psycho-sociálneho poradenstva pre rodinných príslušníkov, ktorí zabezpečujú trvalú kvalitu života pacientov so SM.

Projekt bude prínosom pre pacientov so sclerosis multiplex ako aj pre ich rodinných príslušníkov. Samotným ťažko postihnutým pacientom bude vďaka nemu poskytovaná služba v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti zdravia, sociológie, psychológie a fyzioterapie. Rodinným príslušníkom vytvorí priestor na nevyhnutnú regeneráciu organizmu a zabezpečí aktívnejší prístupu k starostlivosti o ich blízkeho. Výsledkom bude zvýšenie komfortu pacienta s ochorením sclerosis multiplex a kvality života jeho rodiny s dôrazom na socializáciu a riešenie jej celkového psychosomatického stavu.

Prečítajte si príbehy konkrétnych jednotlivcov, ktorým by tento projekt uľahčil život: