Pomôžte

Symptómy

Symptómy, alebo aj prejavy ochorenia sú skutočne široko spektrálne. Presne v duchu charakteristiky ochorenia. Choroba tisícich tvárí.  Symptómy sa líšia v závislosti od miesta vzniku týchto poškodení.

Prvé príznaky sa väčšinou objavujú medzi 20. a 40. rokom života a často sú považované za nepodstatné a prechodné. Patria k nim poruchy zraku, výslovnosti a zmyslového vnímania, problémy s chôdzou, rovnováhou a koordináciou pohybov, ťažkosti pri močení, bolesti, závraty, či ochrnutie tvárového nervu. K symptómom SM patrí tiež výrazná únava, poruchy pamäte, koncentrácie a emočná labilita.

Aj keď priebeh ochorenia je individuálny, existujú symptómy, podľa ktorých sa dá do istej miery predvídať. SM sa na základe nich delí do štyroch skupín. Najrozšírenejšia, tzv. relaps-remitujúca forma sa prejavuje náhlymi atakmi, ktoré po čase úplne alebo čiastočne vymiznú. U ľudí s primárne a sekundárne progresívnou formou SM prichádza v priebehu ochorenia k výrazne prudšiemu zhoršeniu. Pre štvrtú, benígnu formu SM, sú naopak typické ojedinelé a pomerne zriedkavé ataky.

Kým u niektorých sú teda prejavy minimálne, u iných sa rýchlo stupňujú a vedú až k úplnej nevládnosti. Väčšina ľudí postihnutých týmto nevyspytateľným ochorením sa však nachádza niekde uprostred.

• Únava – je extrémne častým príznakom a trápi 53–90% pacientov. Pri SM je intenzita aj dĺžka únavy vyššia než bežné vyčerpanie. Človek s SM potrebuje dlhší čas na vykonanie obvyklých denných aktivít. Dĺžka regenerácie síl je dlhšia a niekedy neúplná. Práve únava je najobťažujúcejším prejavom ochorenia až pre 40% pacientov.

• Rozmazané alebo dvojité videnie, farbosleposť, bolesť oka, slepnutie – zrakové problémy sa objavujú pomerne často, ako prvý príznak je asi u 30% pacientov. Poruchy videnia sa vyskytujú spolu s bolesťou za okom pri pohľade do strán. Problémy môžu odznieť spontánne, čo je zradné – postihnutý nenavštívi lekára a diagnostika sa tým oddiali. Po ťažších relapsoch zostáva trvalé zhoršenie zrakovej ostrosti, prípadne farebného videnia. Podobné je to i s dvojitým videním.

• Poruchy pohyblivosti – ktoré sa môžu preukázať až po určitej záťaži (chôdza, šport, písanie na klávesnici a pod.) ako stuhnutosť, podlamovanie, či slabosť končatiny, sťažené písanie, vypadávanie predmetov z ruky. Takíto pacienti sprvu zväčša najskôr navštívia ortopéda/reumatológa.

• Problémy s rovnováhou a koordináciou pohybov – pacienti väčšinou popisujú ako pocit opitosti. Problém s rovnováhou spôsobuje pády s rôznymi dôsledkami – zranenia, zlomeniny, poškodenie mäkkých tkanív, následne obmedzenie aktivít a sociálnu izoláciu.

• Urologické problémy – poruchami funkcie močovej sústavy trpí 50–90% pacientov s SM – nutkanie na močenie, únik moču (inkontinencia), neúplné vyprázdňovanie močového mechúra s nutnosťou opakovaného cievkovania mechúra. U 2–12% pacientov sú tieto poruchy prvým príznakom SM.

• Svalová slabosť až ochrnutie alebo kŕče môže postihovať tvárové svalstvo, svalstvo končatín a trupu.

• Necitlivosť či naopak precitlivenosť kože alebo brnenie v niektorej časti tela.

• Zlá artikulácia reči.

• Problémy v sexuálnej oblasti – nedostatočná erekcia či strata sexuálnej túžby postihuje počas vývoja SM asi 60% mužov. Poruchy v sexuálnej sfére postihujú aj ženy. Pri SM býva skorší nástup klimaktéria.

• Bolesť -býva zväčša pálčivá, nie ostrá a intenzívna, ale zato dlhodobá.

• Depresia, úzkosť, poruchy spánku – nevznikajú len ako reakcia na diagnózu, ale sú spôsobené aj samotnými zmenami na nervovej sústave, ku ktorým počas SM dochádza. Napríklad depresia sa s výskytom 40–60% u pacientov s SM objavuje 3–5krát častejšie ako u bežnej populácie a oveľa častejšie ako pri iných chronických ochoreniach. Býva poddiagnostikovaná, prekrýva sa so spánkovými poruchami, či únavou. Úzkosť je typické skôr pre skoré štádiá ochorenia, pričom viac postihnuté sú ženy.

• Problémy so sústredením alebo pamäťou – sa môžu objaviť pomerne zavčasu. Ide najmä o postihnutie krátkodobej pamäte a poruchy pozornosti. Vyskytujú sa u viac ako polovice pacientov s SM a ich rozvoj je zväčša pomalý, postupný. Môžu byť prvými prejavmi SM u menšej časti pacientov, pričom sú nasledované typickými symptómami ochorenia, čo vedie k definitívnej diagnóze často o niekoľko rokov neskôr.

Zosumarizujme:

 • Bolesť, neustála, bodavá v ktorejkoľvek časti tela
 • Dvojité, respektíve rozmazané videnie
 • Elektrizácie končatín a trupu až do ochrnutia časti tela
 • Kognitívne poruchyťažkosti s myslenímpamäťou asprávaním
 • Ochrnutie tvárového nervu
 • Patologická únava, už od začiatku ochorenia
 • Porucha prehĺtania
 • Porucha výslovnosti
 • Problémy s chôdzou, robotická respkt. hojdavá chôdza
 • Problémy s rovnováhou, stabilitou, koordináciou pohybov
 • Slabosť a necitlivosť končatín, či časté zakopávanie
 • Ťažkosti s močením, inkontinencia, respkt. nutkavé močenie
 • Tŕpnutie a mravčenie trupu alebo tváre
 • Úzkosť,depresia, emočné výkyvy
 • Závratový stav, niekedy sprevádzaný zvracaním