Pomôžte

Ochorenie

Sclerosis multiplex (SM) alebo roztrúsená mozgovomiechová skleróza je zákerná choroba tisícich tvárí. 

myelínový porušený obal

 

SM je chronické ochorenie centrálnej nervovej sústavy z doteraz neobjasnených príčin. Ide o autoimunitné ochorenie, pri ktorom ľudský imunitný systém napadá myelínové pošvy nervových vlákien mozgu a miechy a spôsobuje demyelinizáciu (rozpad myelínového obalu). Strata myelínovej pošvy výrazne negatívne ovplyvní prenos nervového vzruchu a klinicky sa prejaví neurologickými príznakmi typickými pre roztrúsenú sklerózu. Choroba postihuje v prevažnej miere dospelých ľudí v aktívnom veku (od 20 do 40 rokov). Jej výskyt je častejší u žien (približne v pomere 2:1). Jej prevalencia sa pohybuje v rozmedzí od 2 do 150 pacientov na 100 000 obyvateľov. Ochorenie opísal v roku 1868 ako prvý Jean-Martin Charcot.

Výskum možností liečby pokračuje, no sclerosis multiplex sa, bohužiaľ, dodnes nedá vyliečiť. Napriek tomu sa dá liečiť. Život s týmto ochorením nie je jednoduchý, no tiež môže byť šťastný.

Odhaduje sa, že na Slovensku žije až 15 tisíc ľudí so sclerosis multiplex. Mnohí z nich však ani netušia, že sa boria s príznakmi tejto choroby.

Združenie sclerosis multiplex Nádej je tu pre všetkých. Našim cieľom je pomôcť a podať pomocnú ruku. Sme pripravení vypočuť si Vás, poradiť, poskytnúť informácie a podporu. Organizujeme vzdelávacie akcie, prednášky a semináre, rekondičné a ozdravné pobyty. Sme tu na to, aby ste v tom neboli sami. Sme tu pre Vás.