Pomôžte

Kontakt

Kontakt

Email: nadej@nadej.net
Telefón: 0903 502 333
Prevádzka: Na Hrebienku 32, 811 02 Bratislava 1,  Slovakia
Web: www.nadej.net

Fakturačné údaje

ZDRUŽENIE SCLEROSIS MULTIPLEX NÁDEJ (ZSMN)

| office:   Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava, Slovak Republic

| service:   Na Hrebienku 32, 811 02  Bratislava, Slovak Republic

| Office Mobile: +421 903 502 333

| E-mail: nadej@nadej.net

| Website: www.nadej.net  

bankové spojenie ZSMN:

| Číslo účtu: SK68 0200 0000 0030 0262 3053

| ICO: 37926861  

| DIC: 2022433567 

| OZ reg. na MV SR pod cislom: VVS/1-900/90-305 43 dna 3.8.2007