Pomôžte

Liečba

Sclerosis multiplex (SM) je diagnóza na celý život. Príčiny a možnosti liečby sú naďalej predmetom intenzívneho klinického výskumu. Efektívna liečba na toto ochorenie, žiaľ, dodnes neexistuje. Napriek tomu existujú rôzne metódy, ktoré dokážu zmierniť jeho priebeh, spomaliť jeho postup a potlačiť mnohé z jeho prejavov.

Až donedávna liečba spočívala v podávaní kortikoidov v akútnej fáze ataku a v dlhodobom podávaní imunosupresívnych a imunomodulačných látok. Dnes sa na Slovensku lieky na SM delia do dvoch skupín, na základe vzťahu k priebehu ochorenia. Lieky prvej línie sa dávajú pacientom pri diagnostikovaní ochorenia. Ak táto liečba zlyhá, je možné predpisovať lieky druhej línie.

Cieľom farmakologickej liečby je zníženie počtu atakov (relapsov) a spomalenie progresie ochorenia. Dopĺňa ju symptomatická liečba, ktorá sa zameriava na zmiernenie symptómov prejavujúcich sa u konkrétneho pacienta. Dnes poznáme lieky na liečbu relaps remitujúceho a sekundárne progresívneho typu sclerosis multiplex. Okrem nich existuje tiež množstvo doplnkových a alternatívnych spôsobov liečby.

Zaujímavosťou je, že kým v minulosti sa neodporúčalo, tehotenstvo je dnes považované za ochranný faktor – mnohým pacientkam pozastaví priebeh ochorenia.

Zmierneniu symptómov výrazne napomáha aj zdravý životný štýl, terapia pod vedením psychológa a fyzioterapeuta a v neposlednom rade aj podpora blízkych. Dôležitý je dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu a slnku, dostatok vitamínu D (predovšetkým D3) a vitamínu E. Kombinácia týchto faktorov môže pacientovi pomôcť korigovať prejavy ochorenia a umožniť mu viesť plnohodnotný život.