Pomôžte

Lieky

Sclerosis multiplex (SM) sa dodnes nedá vyliečiť, no dá sa liečiť. Chorobu modifikujúce lieky momentálne predstavujú najefektívnejšiu formu obrany proti tomuto zákernému ochoreniu.

Ide o lieky, ktoré ovplyvňujú zápalové aspekty v procese sclerosis multiplex (SM). Znižujú frekvenciu a závažnosť relapsov a počet nových lézií v mozgu a mieche, čím spomaľujú prirodzený priebeh ochorenia a postup miery postihnutia. Tieto lieky sa používajú na liečbu relaps remitujúceho typu SM a sekundárne progresívneho typu SM. Bohužiaľ, dodnes nebola schválená žiadna liečba primárne progresívneho typu SM.

Rozhodnutie o liečbe treba vykonať starostlivo a po zvážení všetkých faktorov, vrátane individuálneho životného štýlu, priebehu ochorenia, známych vedľajších účinkov, ako aj možných rizík a prínosov rôznych terapií.

K dispozícii máme veľký výber imunomodulačných liekov s rôznym mechanizmom účinku. Ľudia so sclerosis multiplex by po diagnostike mali komunikovať o svojich životných plánoch a možnostiach liečby so svojím neurológom. Ten určí vhodnú terapiu, prípadne jej zmenu.

Liek
(účinná látka)
Majiteľ licencie
Indikácia Dávkovanie
Aubagio ®
(teriflunomide)
Genzyme, Sanofi
RR SM Jedna 14 mg tableta perorálne denne
Avonex ®
(interferón beta-1a)
Biogen Idec
RR SM
sekundárne progresívna recidivujúca SM
klinicky izolovaný syndróm (CIS)
30mcg injekcia do svalu raz týždenne
Betaferon ®
(interferón beta-1b)
Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.
RR SM
sekundárne progresívna recidivujúca SM
250 mcg injekcie pod kožu každý druhý deň
Copaxone ®
(glatirameracetát)
Teva Neuroscience
RR SM
CIS
Jedna 20 mg injekcia pod kožu každý deň
Extavia ®
(interferón beta-1b)
Novartis Pharmaceuticals
RR SM
sekundárne progresívnou SM (s recidívami)
CIS
Jeden 250 mcg injekcie pod kožu každý druhý deň
Gilenya
(fingolimod)
Novartis Pharmaceuticals
RR SM.
2. línia
Jeden 0,5 mg kapsula užívajú perorálne každý deň
Lemtrada
(alemtuzumab)
Genzyme, Sanofi
Relaps-remitujúcu RS, s aktívnym ochorením u ľudí, ktorí mali nedostatočnú odpoveď na iné terapie ochorenie modifikujúce. Jeden 0,5 mg IV infúzie denne počas piatich po sebe idúcich dní v1. roku liečby, a jedna infúzia 0,5 mg IV pre tri po sebe nasledujúce dni v roku 2.
Rebif ®
(interferón beta-1a)
Merck
SM
sekundárne progresívnej recidivujúcej SM
Jedna 44 mcg injekcia pod kožu trikrát týždenne.
Tecfidera
(dimetylfumarátu)
Biogen Idec
RR SM Dve 120 mg kapsuly užívajú sa perorálne, dvakrát denne
TYSABRI ® (natalizumab)
Biogen Idec
RR SM
2. línia
Jeden infúzie 300 mg IV každé štyri týždne

Legenda

  • RR SM – relaps-remitujúca sclerosis multiplex
  • CIS – klinicky izolovaný syndróm
  • MRI – magnetická rezonancia