Pomôžte

Aktivity

Medzi aktivity, ktorým sa venujeme a ktoré môžete podporiť príspevkom, patria:

 • Mobilný stacionár – z týchto peňazí hradíme osobné návštevy fyzioterapeutov, psychiatrov a lekárov u pacientov, ktorí sú takmer, alebo úplne nepohybliví
 • Rekondícia – organizujeme a prispievame pohyblivejším pacientom na rekondičné cvičenia, ktoré im zlepšujú pohybovú kondíciu
 • Chránená dielňa Scarabeus -mierne zdatnejší pacienti sa v nej venujú ručným prácam, aktivity v dielni im pomáhajú fyzicky aj psychicky, platíme nájom, energie a náklady na kancelárske potreby
 • Parkrát ročne organizujeme návštevy kultúrnych podujatí, na ktoré pacientom čiastočne prispievame
 • Raz ročne organizujeme cyklistické podujatie, na ktorom sa zúčastňujú naši zdatnejší pacienti, vaše príspevky nám pomôžu zabezpečiť ubytovanie a stravu

1. Chod Združenia Sclerosis multiplex Nádej:

 • registrovanie členov,
 • kontrola platby členských úhrad,
 • sledovanie a zabezpečovanie (vypracovanie projektov) grantov, projektov, ponúk v rôznych oblastiach,
 • organizovanie spoločenských, športových, kultúrnych akcií, ako je napríklad Krok s SM – Deň Nádeje (naša najväčšia akcia roka) – príprava a organizácia celej akcie

2. Program:

 • tradičná víkendovka
 • rekondičné pobyty
 • triatlon pre všetkých
 • výročné valné zhromaždenie
 • vianočné stretnutia
 • vypracovanie všetkých projektov, ktoré sa v priebehu roka objavia a sú v súlade s našou misiou a víziou
 • vypracovanie výstupov v prípade schválenia a vyúčtovanie projektov
 • pracovné a s tým spojené spoločenské stretnutia
 • školenia
 • supervízie, kurzy a iné možnosti zvyšovania kvalifikácie
 • sledovanie, vypracovanie, vyhlásenie a nepretržité zabezpečovanie verejnej finančnej zbierky počas celého roka aj prostredníctvom SMS
 • sledovanie a spolupráca na mediálnej podpore,
 • spolupráca s reklamnou agentúrou, kompletná spolupráca na reklamnej kampani
 • oslovovanie prípadných donorov formou 2%
 • sledovanie a práca na sociálnych sieťach
 • vypracovanie materiálov na prácu s ministerstvami, ÚPSVaR, sponzormi, donormi a lekármi
 • sledovanie sociálnych zákonov, prípadné pripomienkovanie
 • aktivácia prostredníctvom cvičenia v priestoroch komunitného centra ZSMN
 • množstvo ďalšej a ďalšej práce

3. Zabezpečenie chodu a manažmentu Chránenej dielne Scarabeus:

 • organizácia práce a dochádzky pracovníkov
 • zabezpečenie materiálu
 • zabezpečenie odbytu a predajných trhov
 • sledovanie zákonov
 • fyzická práca na príprave materiálu do výroby
 • zabezpečenie návrhov do výroby…