Pomôžte

Pravidelný dar

Aktívne pomáhame pacientom s diagnózou sclerosis multiplex.

Vraciame im nádej a dávame návod ako zostať osožnými.

Pravidelný dar je ten spôsob, ktorým nám v tom pomôže.

Tešíme sa, že nám s tým pomôžete.

Nastavte trvalý príkaz:

  • Číslo účtu (IBAN): SK68 0200 0000 0030 0262 3053
  • SWIFT/BIC: SUBASKBX
  • Pobočka: Schneidera Trnavského 6/A, Bratislava 42

Alebo nadstavte pravidelný dar prostredníctvom Darujme.sk

 ĎAKUJEME