Pomôžte

Pre už rozhodnutých ĎAKUJEME

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Automatický formulár:

 • Automatický formulár na vygenerovanie tlačiva

 • Tento formulár stačí vypísať svojimi údajmi a vytlačiť.  Všetko sme urobili za Teba. 🙂 Tvoje údaje sa NIKDE neukladajú.

 • Chceš sa niečo opýtať ?

Zamestnanci:

 1. – Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. – Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. – Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

 

Na stiahnutie

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Čoskoro uverejníme aktuálny formulár na rok 2024 – PDF (editovateľné)
a) Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

b) Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online)

c) Potvrdenie o zaplatení dane – PDF

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (online) alebo

b) Daňové priznanie typu B (online)

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

4. Právnické osoby prostredníctvom

a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

Ide o Vaše rozhodnutie.
Dovolila som si obrátiť sa na vás s prosbou o zaslanie 2% z dane pre Združenie sclerosis multiplex Nádej. Máme nové formuláre. 
Kam pôjdu Vaše dane je len Vaše rozhodnutie. Sme občianske združenie, ktoré pomáha pacientom v neľahkej situácii. Pomoc od štátu na fungovanie a prevádzku našej organizácie nedostaneme.
Našou záchranou ste v prvom rade práve Vy. Ak rozhodnete o tom, aby z Vašich daní poukázali 2% Združeniu sclerosis multiplex Nádej, dokážete, že Vám nie je ľahostajný osud nikoho. Ani ľudí, ktorým osud nebol veľmi naklonený. Aj napriek tomu však žijeme ďalej a snažíme sa navzájom pozitívnou energiou pomáhať.
My sme to nevzdali – my sme sa nevzdali.
Prosím Vás, pomôžte nám aj Vy.

dakujeme môj podpis-dobrý

Valčeková Jaroslava – predsedníčka Združenia SM Nádej, v mene pacientov Slovenska

Skleróza multiplex (SM) je ochorenie centrálneho nervového systému človeka. Odborníci  odhadujú, že celosvetovo ňou trpí okolo 3 miliónov ľudí. Ženy viac ako muži.  Na Slovensku trpí sklerózou multiplex okolo 13 tis. ľudí. My združujeme okolo 500 pacientov, priateľov, rodinných príslušníkov, odborníkov, dobrovoľníkov. Pomáhame však oveľa väčšiemu počtu pacientov.

Skleróza multiplex je ochorenie, ktoré postihuje mozog a miechu. Výsledkom je strata schopnosti ovládať svoje svaly, videnie, rovnováhu a vnímanie (necitlivosť). Pri skleróze multiplex sú nervy mozgu a miechy  poškodené vlastným imunitným systémom. Nevie sa s istotou, čo spôsobuje, že imunitný systém napáda vlastný organizmus. Niektorí odborníci veria, že je to spôsobené kombináciou genetických a niektorých environmentálnych faktorov.

Pre predstavu, s čím všetkým sa musia pacienti naučiť spolunažívať, uvediem pár príkladov symptómov ochorenia:

 • Dvojité, respektíve rozmazané videnie
 • Závratový stav, niekedy sprevádzaný zvracaním
 • Ochrnutie tvárového nervu
 • Porucha výslovnosti
 • Tŕpnutie a mravčenie trupu alebo tváre, ale aj v iných lokalitách
 • Problémy s chôdzou, robotická respkt. hojdavá chôdza
 • Problémy s rovnováhou, stabilitou, koordináciou pohybov
 • Ťažkosti s močením, inkontinencia, respkt. nutkavé močenie
 • Bolesť, neustála, bodavá v ktorejkoľvek časti tela
 • Pocit elektrizácie končatín a trupu až do ochtnutia niektorej časti tela
 • Slabosť a necitlivosť končatín, či časté zakopávanie
 • Úzkosť,depresia, emočné výkyvy.
 • V neskorších fázach ochorenia progredujú kognitívne poruchy, ťažkosti s myslením, pamäťou asprávaním.
 • Situácia je zhoršená patologickou únavou, ktorou pacienti trpia už od začiatku ochorenia.
 • Medzi závažné príznaky patrí porucha prehĺtania,

Ak sa vás táto choroba týka, prispôsobte jej svoj životný štýl, aby ste mohli ako tak kvalitne žiť.

Pre pacientov so sclerosis multiplex máme tri dôvody na ďalší život…

Na čo potrebujeme 2% ???

Na možnosť pokračovať v načatej práci… … cieľom je poskytovať pacientom služby:

– pracovnú činnosť prostredníctvom Chránenej dielne Scarabeus v Bratislave a Trenčíne

– zabezpečovať fyzioterapeutické služby prostredníctvom Statického stacionára v Bratislave a Trenčíne

– rekodnično-fyzioterapeutické pobyty a športové sústredenia

– udržať v chode Združenie SM Nádej a CHD Scarabeus

– udržať v chode Statický stacionár v Bratislave a Trenčíne…

…samozrejme, cieľov je oveľa viac…  otvorenie Chránenej dielne a  stacionára v Žiline

Toto sú hlavné ciele:

opiste-udaje

Na stiahnutie

Známe tváre nakrútili spoty na podporu ľudí so sklerózou multiplex

 

Milý darca,

Ďakujeme Vám za vaše rozhodnutie poslať 2% pre pacientov s ochorením sclerosis multiplex. Svojím rozhodnutím ste podali pomocnú ruku Združeniu, ktoré má vo svojej hlavnej náplni pomoc pacientom žijúcim s nevyliečiteľným ochorením sclerosis multiplex ako aj rodinným príslušníkom.

Pomoc od štátu na fungovanie našej organizácie neočakávame. Žiaľ, ani nedostaneme.  Vaše 2% použijeme, aby sme mohli fungovať ďalej.  Aby sme mohli pomáhať tam, kde iní prestali chcieť. Pomáhať tým, ktorým osud nebol príliš naklonený. Oni to nevzdávajú a my tiež nie.  Aj vďaka Vám.  A preto by sme Vám chceli vyjadriť obrovské ĎAKUJEM.

Sme občianske združenie, ktoré aktívne pomáha pacientom v neľahkej situácií.

Realizujeme a financujeme projekty v oblasti psychosociálnej pomoci, výchovy, informovanosti a prevencie.

V oblasti psychosociálnej starostlivosti a pomoci zabezpečujeme :

 • nepretržitú psychologickú podporu pre pacientov a ich rodiny
 • relaxačné a rekondičné pobyty pre pacientov
 • statický stacionár, kde pacientom poskytujeme zdravotné a fyzioterapeutické procedúry
 • vybudovali sme Chránenú dielňu Scarabeus v BA aj v TN – kde zabezpečujeme pre našich pacientov pracovnú činnosť a dávame im nádej, že aj napriek zdravotnému stavu, sú v našej spoločnosti stále osožní

V oblasti výchovy a prevencie každoročne odbicyklujeme aj napriek skleróze multiplex  stovky kilometrov, aby sme mohli robiť edukačné a preventívne kampane :

 • OTD – ukazujeme, že nemožné je možné

To je len malá ukážka toho, čo všetko robíme pre ľudí, ktorým život nie je príliš naklonený. Nevzdávame to. Ani oni to nevzdávajú. Aj napriek osudu žijú ďalej. Tak ako sa im dá. Prosím vás, pomôžte im aj vy.

Ďakujeme za vaše rozhodnutie poslať 2% práve našej organizácií.

S úctou          Valčeková Jaroslava – Predsedníčka ZSMN

 

A. Fyzické osoby – Zamestnanci – za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ

 • Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len Potvrdenie).
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • Upozornenie: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 • Z tohto Potvrdenia si zamestnanci vypočítajú sumu 2%/3% zo zaplatenej dane, zaokrúhľuje sa na eurocenty smerom nadol (suma nesmie byť nižšia ako 3 €) a vpíšu ju do Vyhlásenia o poukázani podielu zaplatenej dane.
 • Do 30. apríla 2024 pošlú/doručia vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2023 a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti príslušnému daňovému úradu.
 • Tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.
 • Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník – fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.

B. Fyzické osoby – ktoré si podávajú sami daňové priznanie

 • Do 31. marca 2024 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska
 • Vypočítajte si:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • Upozornenie: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového tlačiva na strane č. 10 vypísať tieto údaje:

  • názov: ZDRUŽENIE SM NÁDEJ

  • IČO:  31772081

 • Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník – fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.

C. Právnické osoby

 • Do 31. marca 2024 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať tieto údaje:
     • názov: ZDRUŽENIE SM NÁDEJ

     • IČO:  31772081

    opiste-udaje

 • Vypočítaná suma 2%/1% z ich zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 8 €.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.