Pomôžte

Tomáš Bezdeda podporuje Združenie sclerosis multiplex Nádej

Generátor vyhlásenia:

Vygenerovať vyhlásenie automaticky

Naše údaje

Názov: ZDRUŽENIE SM NÁDEJ

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 31772081

Postup

Pre zamestnancov

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom ho požiadajte, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 4. Prečítajte si celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Čoskoro uverejníme aktuálny formulár – PDF (editovateľné)
a) Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

b) Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online)

c) Potvrdenie o zaplatení dane – PDF

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (online) alebo

b) Daňové priznanie typu B (online)

 

Pre fyzické osoby

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa, vložte sem naše údaje.
 3. Riadne vyplnené Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad.

Právnické osoby

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Uveďte sem naše údaje.
 4. Riadne vyplnené Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad

Právnické osoby prostredníctvom

a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stiahnutie

ZAMESTNANEC – používa záväzné tlačivá:

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

PRÁVNICKÁ OSOBA: