Pomôžte

Diagnostika

Diagnostika sclerosis multiplex je komplikovaná, pretože príčiny vzniku tohto ochorenia nie sú známe. Zdá sa, že k nim patria genetické faktory, vírusy, vplyv vonkajšieho prostredia a dokonca i vzdialenosť od rovníka. V našich zemepisných šírkach sa toto ochorenie vyskytuje pomerne často a u žien častejšie ako u mužov.

Z nejasných príčin vzniku sclerosis multiplex vyplýva aj to, že na ňu dodnes neexistuje efektívna liečba a ani test, ktorý by ju vedel jednoznačne diagnostikovať. Keďže prejavy sclerosis multiplex sú rôznorodé a často ťažko odlíšiteľné od prejavov iných chorôb, k diagnóze dochádza na základe identifikácie viacerých symptómov, po dôkladnom neurologickom vyšetrení a vylúčení možnosti iných ochorení.

Prístup lekárov, modernejšie diagnostické a liečebné metódy a existencia špecializovaných SM centier dnes výrazne zlepšujú zdravotnú starostlivosť o pacientov so sklerózou multiplex. Pacienti by preto nemali podceňovať možné príznaky ochorenia a v prípade pochybností o svojom zdravotnom stave by mali rozhodne navštíviť lekára čím skôr,“ hovorí MUDr. Marianna Vitková PhD., predsedníčka Sekcie sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti a neurologička Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach.

zdroj:https://zdravie.pluska.sk/

 

 

Neurológ v prvom rade preverí fungovanie zraku, sluchu a reči, reflexy a držanie tela pacienta. Určeniu diagnózy výrazne napomáha magnetická rezonancia, vyšetrenie mozgovomiechového moku a evokovaných potenciálov, predovšetkým zrakových. Jej konečné stanovenie podlieha presne definovaným, medzinárodne akceptovanými kritériám. Diagnózu možno považovať za finálnu ak pacient prekonal aspoň dva ataky, ktoré poukazujú na poškodene nervového systému na viac ako jednom mieste.

Diagnostika sclerosis multiplex teda nie je jednoduchá. Vyžaduje si veľmi rozsiahlu anamnézu a opatrnosť. Medzi prvými prejavmi ochorenia a jej úspešným ukončením často uplynie aj niekoľko rokov. No práve včasné určenie diagnózy je základným predpokladom úspešnej liečby.