Pomôžte

Dar pomocou závetu

Aj závet môže byť darom. Ak máte záujem, informujte sa na adrese nadej@nadej.sk.

Ako darovať pomocou závetu

Dar pomocou závetu môžete zrealizovať týmito spôsobmi:

1. Závet napísaný vlastnou rukou

 • musí byť napísaný aj podpísaný vlastnou rukou
 • uvedený deň, mesiac, rok a pod ním podpis poručiteľa

2. Iná písomná forma za účasti svedkov

 • môže byť napísaný inou osobou prostredníctvom mechanických či elektronických zariadení
 • poručiteľ musí závet podpísať a pred 2 súčasne prítomnými svedkami výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu
 • svedkovia sa musia na listine podpísať
 • ak poručiteľ nemôže čítať/písať:
  • svoju vôľu prejavuje pred 3-ma súčasne prítomnými svedkami
  • listina musí byť prečítaná
  • svedkami podpísaná
  • musí z nej byť zrejmé, že ide o poručiteľovu poslednú vôľu, t.j. musí poručiteľ pred svedkami potvrdiť, že je to jeho posledná vôľa
  • pisateľ závetu nemôže byť zároveň predčitateľom
 • v každom závete musí byť uvedený dátum v podobe dňa, mesiaca a roku, na jeho úplnom konci podpis
 • v závete poručiteľ určí dediča, prípadne môže určiť jeho podiel alebo veci a práva, ktoré mu majú pripadnúť
 • poručiteľom musí byť plnoletá osoba spôsobila na právne úkony
 • závet musí byť určitý a zrozumiteľný

3. Notárska zápisnica