Pomôžte

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

Združenie sclerosis multiplex Nádej (ZSMN) – Chránená dielňa Scarabeus (CHDS)

Sídlo: Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava, Slovak Republic
Telefón: +421 903 502 333
Email: nadej@nadej.net
Web: www.sclerosis-multiplex.sk

Bankové spojenie ZSMN:

Číslo účtu: SK6802000000003002623053
BIC: SUBASKBX
Pobočka: Sch. Trnavského 6/A, Bratislava 42
Chránená dielňa Scarabeus (CHDS)
Prevádzka: J. Alexho 13, 841 03 Bratislava, Slovakia

Bankové spojenie CHDS

Číslo účtu: SK43 0200 0000 0030 0266 7056
BIC: SUBASKBX
Pobočka: Sch. Trnavského 6/A, Bratislava 42
IČO: 37926861
DIČ: 2022433567
Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
pod číslom VVS/1-900/90-305 43 dňa 3.8.2007

Telefón: +421 902 333 350
Email: nadej@nadej.net
Web: www.sclerosis-multiplex.sk

Predseda-vedúca: Jaroslava Valčeková