Pomôžte

Významné aktivity

Významné aktivity Združenia sclerosis multiplex Nádej zahŕňajú Chránenú dielňu Scarabeus ako aj projekty Mobilný stacionár a Od Tatier k Dunaju.