Pomôžte

Život so sclerosis multiplex

Život so sclerosis multiplex vie byť náročný. Už samotné vedomie diagnózy sclerosis multiplex môže predstavovať ťažký úder. Väčšinou príde náhle a prejavuje sa rozmanitými príznakmi. Práve informovanosť o tom, o ktorú formu SM ide a spolupráca s lekárom sú kľúčovými faktormi v tom, aby mal človek chorobu pod kontrolou a nie naopak.

Treba si uvedomiť, že prognóza tohto ochorenia je menej negatívna, ako mnohí predpokladajú. V minulosti končila až polovica pacientov na vozíku, no situácia sa vďaka novým možnostiam liečby neustále zlepšuje. Podiel ťažko postihnutých pacientov dnes nepresahuje ani 10 %. Sclerosis multiplex nemá výrazný vplyv na dĺžku života a miera, do ktorej ovplyvní jeho kvalitu, výrazne závisí nielen od konkrétneho typu SM a symptómov, ktoré sa u daného pacienta prejavujú, ale aj od jeho prístupu.

Po určení diagnózy a zahájení liečby je vhodné prehodnotiť a naplánovať si svoje ďalšie fungovanie, vrátane fungovania v zamestnaní a v rodine. V závislosti od závažnosti príznakov by sa totiž fyzicky či psychicky náročná práca mohla časom stať neúnosnou. Zdravý životný štýl, cviky navrhnuté fyzioterapeutom, pomoc psychológa, ako aj podpora blízkych však môžu pacientovi pomôcť korigovať prejavy ochorenia a umožniť mu viesť plnohodnotný život. Nádej dodáva aj fakt, že príčiny a možnosti liečby sclerosis multiplex sú naďalej predmetom intenzívneho klinického výskumu.