Poukázať 2% z daní

Po vyplnení formulára Vám vygenerujeme na stiahnutie formulár na poukázanie 2% z Vašich daní nášmu združeniu.

Údaje, ktoré zadáte, si neukladáme. Slúžia iba na doplnenie do tlačiva.

Vaše údaje

Daň