Pomôžte

Obec Plevník – Drienové

Obec Plevník -Drienové nás podporuje už niekoľko rokov.

Komukoľvek povieš tento názov a niekedy už s nami v tejto Slovenskej obci stál, vie presne, čo zažívame, keď nás obec privíta a pohostí.

Pán starosta spoločne s obyvateľmi obce si úžasne vždy uctia pelotón a odvahu pacientov v ňom.

Chcela by som predovšetkým vyzdvihnúť ľudí, ktorí sú úžasní, milí, fantastickí, hoc nás nepoznali, od úplného začiatku sa o nás prekrásne starali a robia tak dodnes.

Mocne ĎAKUJEME, my sa tu cítime vždy mimoriadne dôležito a to nám poskytujú práve ľudia z obce Plevník – Drienové spolu so starostom obce p. Miroslavom Kremeňom.