Pomôžte

Nová diagnostika ochorenia skleróza multiplex má priniesť pacientom väčší komfort, magnetickú rezonanciu môže nahradiť laboratórne vyšetrenie z krvi

Tlačová správa, Bratislava 26.01.2023

 

Nová diagnostika ochorenia skleróza multiplex má priniesť pacientom väčší komfort, magnetickú rezonanciu môže nahradiť laboratórne vyšetrenie z krvi

 

Skleróza multiplex (SM) a príbuzné demyelinizačné ochorenia centrálneho nervového systému sú závažné ochorenia, kedy imunitný systém napáda ochranný obal nervových vláken a  poškodzuje v nich myelínovú zložku. Tá je nevyhnutná pre prenos nervových impulzov, ktoré pri narušení nie sú schopné viesť podnety do mozgu. V súčasnosti je na Slovensku diagnostikovaných približne 8 000 pacientov, každým rokom pribúda ďalších 350 až 500 pacientov.

Union zdravotná poisťovňa sa s účinnosťou od 01.01.2023 dohodla s laboratóriom Cytopathos na zazmluvnení novej prelomovej laboratórnej metódy zameranej na diagnostiku a hodnotenie efektívnosti liečby roztrúsenej sklerózy. Vyšetrenie je založené na meraní hladiny neurofilamentov, ktorých zvýšená hladina odzrkadľuje mieru poškodenia mozgového tkaniva a indikovať ho môže neurológ alebo detský neurológ.

„Výhodou pre pacienta je, že vyšetrenie hladiny neurofilamentov sa robí na základe odberu z venóznej krvi priamo v SM centre a následne je vzorka odoslaná do laboratória. Táto nová metóda je teda menej invazívna a komfortnejšia,“ uvádza za Odbor nákupu ambulantnej a lekárenskej starostlivosti zdravotnej poisťovne Union riaditeľ Peter Sloboda. „Ďalšou výhodou je, že vyšetrenie umožňuje lepšie vyhodnocovať efektívnosť a vhodnosť liečby SM. Takisto, včasná terapia môže zastaviť progresiu ochorenia a udržať pacienta v aktívnom živote a zamestnaní.“

Doteraz sa diagnostika a hodnotenie liečby SM realizovala najmä s využitím magnetickej rezonancie s podaním kontrastnej látky, čo znamenalo, že pacient musel ísť do MR zariadenia a podstúpiť invazívne vyšetrenie. Výsledok z krvného odberu pri novej metóde je k dispozícii spravidla do 7 dní.

Zavedenie vyšetrenia krvného neurofilamentu podporuje neurologická odborná spoločnosť na Slovensku (13 neurologických centier) na čele s odborných garantom MZ SR prof. Petrom Turčányim. Od zazmluvnenia daného vyšetrenia Union očakáva úspory vo výdavkoch na diagnostiku a liečbu SM, no najmä zlepšenie kvality života ľudí s touto neľahkou diagnózou.

Ochorenie skleróza multiplex začína vo veku 20 – 40 rokov života a je jednou z najčastejších príčin invalidity u mladších dospelých, pričom postihuje najmä ženy. Príčiny vzniku „SM-ky“ stále nie sú známe, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o kombináciu rôznych faktorov, napríklad fajčenie, nedostatok vitamínu D, či chronická  infekcia Epstein-Barrovej vírusom.