Pomôžte

Čím skôr, tým lepšie

Ahojky všetkým

Nech vám rok 2024 prinesie zdravie, radosť, úspech, šťastie.

Prajem aj za celé združenie

ČLENSKÉ:

Milí členovia aj nečlenovia

Ako každý rok, ani rok 2024 nie je výnimkou, Pravidelne platíme členské príspevky.

Prosím, vykonajte tak aj teraz:

ČLENSKÉ POPLATKY pre rok 2024

Členský poplatok je možné uhradiť na číslo účtu.

Údaje potrebné k zaplateniu

| Číslo účtu: SK04 8330 0000 0026 0268 8016

| suma: 20 €

| variabilný symbol: 1131122024

| správa pre prijímateľa: meno.priezvisko

Prosím, skontrolujte si číslo účtu. Máme novú banku.
Ak máte zadaný vo svojej banke pravidelný prevod, prepíšte si číslo účtu.
Ak sa pomýlite, NEBOJTE SA. Krátky čas ešte bude účet v pôvodnej banke fungovať.

Niektorí už zachytili zmeny, ktoré sa dejú aj v našom prevedení.

Bez otáľania.

Dielňa s výrobou v Bratislave skončila. Odišla z prevádzkových priestorov, kde doteraz sídlila.

Nová adresa: Janotova 14-16, Bratislava

V rámci práce v prospech slovenských pacientov a ich rodinných príslušníkov, bude Dielňa naďalej vykonávať kancelárske a organizačné práce v kancelárii na novej adrese Dielne.

 

Nastala zmena aj v čísle účtu Združenia. 

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU ZDRUŽENIA SM NÁDEJ:

Číslo účtu: SK04 8330 0000 0026 0268 8016

 

Ďalšia významná zmena:

NAŠI DARCOVIA, PODPOROVZELIA, SPONZORI, PRIATELIA…

Idete nám darovať nám 2%.

V roku 2024 PREPÍŠ údaje vo formulári.

Slovenskí pacienti so sclerosis multiplex majú

Meno: ZDRUŽENIE SM NÁDEJ

A ičo:  31772081

AUTOMATICKÝ FORMULÁR: www.daruj2percenta.sk