Pomôžte

10. rokov, čo je to proti večnosti ?

Áno, povedať si to môžeš.

Ale, čo to je večnosť proti vesmíru ? Ktorý môže byť nekončený. Nekonečnosť. Ležatá osmička.

Ale my sme tu a teraz. Tento okamih je ten správny a pravý. A my sa už pripravujeme.

Čaká nás úderom polnoci 31.12.2023

V tomto okamihu sa začne písať rok 2024. Pre nás to znamená, rok, kedy sa 10. krát vyberieme po horách a dolinách, po mestách a obciach, cez cesty aj necesty… pôjdeme prekrásnymi zákutiami Slovenska.

10x ideme pokoriť trasu Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex.