Pomôžte

Zdravíme vás, priatelia.

Dlhý čas bol z dôvodu korony veľmi neaktívny. Hoci, každý sa snažil a pokračoval v živote podľa svojich najlepších možností a schopností.

Máme pred sebou čas voľna a dobrej pohody. Čísla klesli na maximum a život sa rozvíja do pôvodnej podoby. Ideme na to aj my.

Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex je v 7-om roku existencie. Poďte s nami do toho.

Tŕpnutie končatín môže byť začínajúcim príznakom sklerózy multiplex, ktorá postihuje už dvadsiatnikov.
Od rána do večera, od juniorov po seniorov, od Tatier k Dunaju! Príďte nás podporiť!
24.8. – 28.8.2021