Pomôžte

Slávnostné otvorenie Chránenej dielne v Žiline.

23.7.2019 sa slávnostne otvorí Chránená dielňa v Žiline.

Žilina a okolie je veľmi silno zastúpené pacientmi so sclerosis multiplex. Veľmi dobrá spolupráca dávala tušiť, že skôr alebo neskôr sa aj v tejto lokalite otvorí Chránená dielňa. Združenie sclerosis multiplex Nádej spravuje už dve dielne. V Trenčíne a v Bratislave.

Danka Baďurová, ktorá je vedúca dielne a ktorá bude zodpovedná za celý chod v Žiline, už teraz pracuje na prípravách. Verím, že sa radi zúčastníte tejto milej a krásnej akcie. Spoločne otvoríme ďalšie možnosti a príležitosti pre pacientov.