Pomôžte

ĎAKUJEME prvým jednorazovým a pravidelným darcom.

Vyslovujeme vrelé a vrúcne ĎAKUJEME.

Ružena Szallerová HorváthováMaria GosiorovskaPeter Belluš, Jana Kerteszova, Daniela DubeckaLýdia Ravn JanekováAlena Zimkova, Lilla Ozorakova, Miroslav Dravecky, Stefan Hricik, Marek Turkovic, Martin Lapišák, Jana Šefčíková, Zuzana Curillova…

…sú medzi vami pravidelní ale aj jednorazoví darcovia. Pre nás ste vzácni všetci, pretože ste svojou veľkou vôľou pomôcť, ukázali svoje veľké srdce.

My Vám všetkým zo srdca ďakujeme a týmto sa obraciame aj na ďalších, zadajte si pravidelný príkaz do banky, aj 5 Eur dokáže pravidelnými platbami vyčariť úsmev a pomôcť k prekonávaniu ťažkostí pri fungovaní OZ. Pravidelnými platbami sa zbavíte pocitu pamätať si, či ste už zadali príkaz do banky k platbe, pre nás to bude znamenať pravidelný prísun financií, ktoré sa spoločnými silami navršujú. čím viac nájdeme takýchto ľudí s veľkým srdcom na dlani a príkazom k trvalej platbe v banke, tým skôr sa opäť zhostíme našej primárnej práce – pomáhať a dodávať nádej všetkým, ktorým diagnostika zobrala úsmev z tváre, smiech z pier, pocit šťastia z duše…

Pomáhajte nám, aby aj my sme mohli pomáhať.

ĎAKUJEME.

Klikni na obrázok. Pre linkuje ťa na stránku obdarovania.