Pomôžte

Práve sa nachádzame na Radničkine trhy

Práve sme účastníkmi Radničkiných trhov 2016 na Primaciálnom námestí v Bratislave.

14469636_10210777109214062_558159070174360253_n

Radničkine trhy sa uskutočnia v dňoch 23. a 24. septembra 2016 na Nádvorí Starej Radnice  v Bratislave pod záštitou primátora hl. mesta Bratislavy. Budú vystavovať a predávať výrobky chránených dielní a domovov sociálnych služieb zo Slovenska a Českej republiky.

14433163_10210781138154783_4945497878659146864_n 14462712_10210781135754723_5316460334647724110_n 14446135_10210777098613797_4849950901121799047_n 14440733_10210777107254013_7873262511705824522_n

Jeho cieľom bolo poukázať na príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím žiť bežným životom. Na témy podporovaného zamestnávania diskutovali zástupcovia komerčného sektora, samosprávy a tretieho sektora.

14457400_10210777096213737_6712882256710754949_n 14450007_10210777099413817_5899939886135680557_n 14446201_10210777101653873_1081938974710919851_n

http://www.inkluzia.sk/index.php?lang=sk&fontsize=12&menuid=65

2. Prečo je dôležité podporovať

chránené dielne a prácu občanov

so zdravotným postihnutím?

Vychádzame z toho, že práca je príležitosť pre všetkých ľudí, prináša im peniaze, rozvoj, úspech a vzťahy. Aj pre ľudí so zdravotným postihnutím je teda šancou získať nové zručnosti, schopnosti, kariérny rast a nezávislosť.

  1. Je dôležité, aby bol v tejto

podpore aktívny aj štát?

Áno. Ak je človek umiestnený v ústave, štát na neho platí viac ako 1 000 EUR mesačne. Ak pracuje, je platcom dane. Na Radničkiných trhoch už desať rokov vedľa seba vystavujú pracovníci so zdravotným postihnutím z chránených dielní a klienti z domovov sociálnych služieb, ktorí sú schopní pracovať.

  1. Čo pre občanov so zdravotným postihnutým

znamená pracovať a byť zamestnaný?

Je dôležité dať týmto ľuďom šancu, nediskriminovať ich. Aj oni majú právo na komunitný život, tak ako ja a ty. A komunitný život to je práca, bývanie a voľný čas, nie život v inštitúcii, kde sú viacerí na izbe, kde nemajú súkromie a sú organizovaní v aktivitách, dennom režime…