Pomôžte

Peťo Sagan: „ja som zvonil…“

Peťo vyzýva všetkých, aby sa pridali a zazvonili tiež.