Pomôžte

Obec Zákamenné

Podujatie Od Tatier k Dunaju prepája vzájomne mestá a obce. Aby tak šírili osvetu a edukovali spoločnosť o nevyliečiteľnej chorobe sclerosis multiplex.

10. ročník je príznačný tým, že sa veľké množstvo miest a obcí Slovenska zomklo a vzájomne sa prepojilo cez web stránky. Aj týmto spôsobom sa rýchlejšie dostanú informácie do spoločnosti.

Obec Zákamenné sa ako prvé v 10. ročníku podujalo zverejniť osvetové informácie o podujatí OTD. ĎAKUJEME.

A prepájame sa vzájomne.