Pomôžte

Pomáhame. Chceme pomáhať. Tak pomôž aj ty.

Dovolila som si obrátiť sa na vás a láskavo poprosiť o zaslanie 2% z daní.

Kam pôjdu vaše dane, je len vaše rozhodnutie. Sme občianske združenie, ktoré pomáha pacientom v neľahkej situácii. Pomoc od štátu na fungovanie a prevádzku našej organizácie nedostaneme.
Našou záchranou ste v prvom rade práve vy.
Ak rozhodnete o tom, aby z vašich daní poukázali 2% (1,5%) Združeniu SM Nádej, dokážete, že vám nie je ľahostajný osud nikoho. Ani ľudí, ktorým osud nebol veľmi naklonený. Aj napriek tomu však žijeme ďalej a snažíme sa navzájom pozitívnou energiou pomáhať.

My sme sa nevzdali.
Prosím vás, pomôžte nám aj vy.

Využitie zdrojov z 2% je nasledovné:

  • Prevádzkové, materiálové, mzdové a odvodové náklady na Chránenú dielňu Scarabeus (Združenia sclerosis multiplex Nádej), ktorú sme spustili v roku 2010 a v tomto roku začíname 13-ty rok existencie. V dielni sú zamestnaní výlučne pacienti s dg. sclerosis multiplex. Venujú sa ručným prácam, ktoré im pomáhajú zvyšovať úroveň jemnej motoriky, obratnosti končatín, aj fyzicky aj psychicky.
  • Na funkčnosť statického stacionára určeného pre pacientov.. Poskytujeme pomoc odborníkov ako fyzioterapeutov, masérov a podobne, ktorí v pravidelnom termíne prichádzajú do priestoru statického stacionára v Bratislave. Poskytujú svoje služby výlučne pacientom v čase, kedy nemajú procedúry poskytované počas pobytu v liečebnom procese.
  • Na rekondičné a rehabilitačné pobyty pacientov spojené s rodinnými príslušníkmi zamerané na fyzioterapeutické cvičenia, školenia, informačné a edukačné činnosti, ktoré im pomôžu lepšie sa orientovať v zdravotných, psychických, právnych a spoločenských problémoch vyplývajúcich z ich diagnózy.  Našim krédom je: dobrý pacient je vzdelaný pacient.
  • Edukačné a spoločenské stretnutia za účelom zvyšovania povedomia o najnovších možnostiach medikamentóznej liečby, vyšetreniach sľubujúcich najnovšie formy diagnostiky.

Dovoľte mi, osloviť vás s prosbou o podporu a pomoc vo forme poukázania 2% z daní. Takto získané financie budú použité v súlade s koncepciou a smerovaním nášho združenia.

Ďakujem za váš čas a ochotu, ktorú ste láskavo venovali tomuto listu.

Za porozumenie ako aj   skorú odpoveď vopred  srdečne ďakujem.

S úctou a srdečným pozdravom

Valčeková JaroslavaPredsedníčka ZSMN