Pomôžte

„Roztrúsená skleróza v čase“.

Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex.

Príchod do Hotela FIS – Štrbské Pleso je plánovaný na PONDELOK 23.8.3021 do max 16:00 hodiny.

Následne po ubytovaní sa, prichádza na rad večera a po večeri o 18:00 hodine sme pripravili pre všetkých, najviac ale pre pacientov odbornú prednášku spojenú s diskusiou na tému „Roztrúsená skleróza v čase“.

Srdečne Vás pozývame.

https://tatrydunaj.sk/program/