Pomôžte

7. rokov podujatia Od Tatier k Dunaju

Neuveriteľné.

Ale skutočné.

Už 7. rokov Združenie sclerosis multiplex Nádej organizuje najväčšie podujatie osvetového charakteru o sclerosis multiplex na Slovensku.

Spomienkami na videá z podujatia si vieme najviac priblížiť emócie, pocity, nálady, udalosti… POĎME NA TO.