Pomôžte

Rozhodni sa pre dobrý pocit.

Rozhodni sa. Pre dobrý pocit to stojí. Stane sa z teba záchranár. Zachrániš ľudí, ktorým bolo do cesty životom poslané nevyliečiteľné ochorenie. Nech sa tieto peniaze nedostanú do bezodnej diery systému. Aby tvoje percentá z daní štátu, o ktorých môžeš rozhodnúť len ty, boli poslané na účet Združenia sclerosis multiplex Nádej. Nech to má zmysel.

Jednoduchšie to už ani nejde. Do Generátora vyhlásenia vypíš svoje údaje, nikde sa nezapisujú ani nearchivujú, slúžia výlučne pre vpísanie do Vyhlásenia, po tvojom vytlačení sa stratia. Generátor Vyhlásenia je tá najjednoduchšia forma, ako vypísať VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Generátor vyhlásenia:

Vygenerovať vyhlásenie automaticky

Ak máš už formulár Vyhlásenie k dispozícii, vypíš tam tieto údaje:

Názov:          Združenie sclerosis multiplex Nádej
Sídlo:            Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO:              37926861

Ak máš akékoľvek otázky, neváhaj nás kontaktovať: