Pomôžte

Benefičný večer postihnutých optimizmom.

Príjemný dobrý deň,

Pripravujeme v Žiline charitatívnu benefičnú akciu pod názvom: Benefícia postihnutých optimizmom.

Lístky na benefičný večer si zakúpite telefonicky:

Daniela Baďurová – 0903 775 130

Jaroslava Valčeková – 0903 502 333

alebo priamo v sídle CHD Scarabeus v Žiline, Košická2, areál SAD Žilina

Ako nám môžete pomôcť:

 • Poukázať finančný dar priamo na číslo účtu:

SK68 0200 0000 0030 0262 3053

 • Už za 20 Eur uhradíš 1 pacientovi individuálnu rehabilitáciu

 • Za 30 Eur mu dopraješ súkromnú hodinu s fizioterapeutom

 • Za 150 Eur sa môže zúčastniť špeciálnej kúry na uvoľnenie svalov za 5 dní

 • Za 500 Eur umožníš fungovanie statického stacionára pre pacientov na 1 mesiac

 • 10 000 Eur umožní 1. mesiac zachovať 10-tim pacientom pracovné návyky

 • Darovať vecný dar ako cenu do tomboly, prosíme, dohodnúť sa telefonicky

 • Zakúpením väčšieho množstva vstupeniek

 • Osobnou účasťou a zakúpením tombolových lístkov

 

PROGRAM:

Účinkujúci:

 • Lukáš Roštár a Jaroslava Valčeková – LAT
 • Ondrej Krajňák – klavirista
 • Detský folklórny súbor Stavbárik
 • Klára Kullová – operná speváčka
 • Adamko Čelko a Alžbetka Štefániková – STT
 • Tomáš Bezdeda – spevák
 • Lentilky – tanečný súbor
 • OMNIA – komorný spevácky zbor
 • Lukáš Roštár a Jaroslava Valčeková – LAT
 • Detský folklórny súbor Stavbárik
 • Ondrej Krajňák – klavirista
 • Adamko Čelko a Alžbetka Štefániková – LAT
 • OMNIA – komorný spevácky zbor
 • Lentilky – tanečný súbor
 • Lukáš Roštár a Jaroslava Valčeková – LAT
 • Allan Mikušek – country spevák

Toto sme my:

Nadšená skupinka usmiatych optimistov si raz povedala:

My sa tu stretávame na kávičke, zdôverujeme sa jeden druhému, pomáhame si, podporujeme sa, vymieňame si svoje skúsenosti…poďme si založiť Združenie. Aby sa aj ostatní s nevyliečiteľnou diagnózou sclerosis multiplex  (SM) mohli „nabíjať“ optimizmom a nádejou.  Aby poznali, že v ťažkých chvíľach, ktoré prináša táto choroba tisícich tvárí, nie sú sami. Že sa s ňou dá existovať  (aj keď s určitými obmedzeniami). Až prišiel ten slávnostný dátum  3.8.2007 a Združenie sclerosis multiplex Nádej bolo na svete.

Svojimi aktivitami: 

 • zriadením chránených dielní v Bratislave v roku 2010, v Trenčíne v roku 2014 a v roku 2019 v Žiline
 • zrušením vekového limitu(po 40-tom roku veku života bola pacientom odoberaná liečba)
 • uľahčením indikačných obmedzení
 • schválením kúpeľnej starostlivosti 1x v roku
 • vyhlásením Slovenského Národného dňa pacientov s diagnózou SM
 • organizovaním školení, seminárov a prednášok s lekármi, odborníkmi, fyzioterapeutmi

Svojimi projektmi: 

 • kúpou špeciálneho osobného motorového vozidla s úpravami v roku 2011
 • vybudovaním a sprevádzkovaním mobilného a neskôr statického stacionára
 • každoročnými rekondičnými pobytmi
 • najväčším Slovenským osvetovým podujatím Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex – 5. ročníkov, na ktorých odbicyklovalo takmer 4000  výnimočných ľudí, pacientov aj podporovateľov, pričom spoločne odbicyklovali 2100 km

Mravčou prácou:  

 • vypracovaním materiálov a projektov pre spoluprácu s úradmi, firmami, sponzormi, donormi, lekármi a podobne
 • sledovaním sociálnych a zdravotných zákonov, prípadným pripomienkovaním
 • sledovaním a prácou na sociálnych sieťach

si získalo významné meno po celom Slovensku.

Pacienti a ich rodinní príslušníci sa síce striedajú, jedni prichádzajú,  jedni odchádzajú, ale počet členov v Združení pribúda.

Aj napriek tomu, už dnes môžeme konštatovať, že rok 2019 je iný.  Po prvý krát počas fungovania už 13-tich rokov, máme existenčné problémy.

Napriek nepriaznivej situácií sa nevzdávame a veríme,  že spoločnými silami,  svojimi aj Vašimi, udržíme to, čo sme doteraz vybudovali. Aby sme mohli aj naďalej podávať pomocnú ruku  všetkým,  ktorí každý deň bojujú, veria a nestrácajú Nádej….

Chceš sa niečo opýtať ? Alebo nám chceš niečo povedať? Sem napíš svoje myšlienky, odpovieme…