Pomôžte

Pamätáte si? Je to už 10. rokov

Obmedzenie liečby sklerózy multiplex vekovou hranicou je diskriminujúce.

Ochorenie skleróza multiplex (SM) je nevyliečiteľné, ale liečiteľné. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) však z ekonomických dôvodov odmietlo výzvu Združenia SM Nádej na liečbu pacientov, ktorí prekročili vekovú hranicu 45 rokov.

Predsedníčka Združenia Jaroslava Valčeková na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave informovala, že „akékoľvek obmedzenia liečby vekovou hranicou považujú za diskriminujúce a v rozpore s právami pacientov krajín EÚ na rovnaký prístup k liekom a liečbe.“ Podľa jej slov k liečbe by sa mal dostať každý pacient bez ohľadu na vek.

Združenie SM Nádej sa 6. novembra 2007 s touto výzvou obrátilo na ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča. Minister predsedníčku združenia informoval, že k 1. aprílu 2008 nadobudne účinnosť zmena indikačného obmedzenia pri liečbe sklerózy multiplex modernou imunomodulačnou liečbou. Pokiaľ sa toto ochorenie zistí po 45. roku života, liečba už nebude nasledovať. Pokiaľ SM bola zistená pred touto vekovou hranicou, liečba pokračuje aj po 45. roku pacientov.

Pokračovanie článku tu: https://www.zzz.sk/clanok/4017-sm-nadej-obmedzenie-liecby-sklerozy-multiplex-vekovou-hranicou-je-diskriminujuce

A tu je už priamy účinok vekového limitu… http://zivot.aktuality.sk/clanok/2643/diskriminovani-pacienti , Mimochodom, Zdenka, bohužiaľ, už nie je medzi nami 🙁

Ďalší mediálny pšlánok: https://www.zdravie.sk/clanok/32295/pacienti-chori-na-sklerozu-multiplex-ziadaju-zrusenie-limitu-na-liecbu