Pomôžte

TRASA IV. ročníka

Pozývame vás 21.5. na štart pred Hotel FIS.

1. Etapa:   pondelok 21.5.2018, Štrbské Pleso – Dolný Kubín, 92 km

Trasa: Sanofi-Genzyme

Účastníci:

Minister vnútra SR  Tomáš Drucker,  podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard RašiTomáš Bezdeda, Patrícia Jarjabková, Rasťo Sokol, Peter ČamborIvan Vojtek Tuli,

Program:

9:00 h. Štrbské PlesoHotel FIS , začala sa príprava, fúkanie brány

9:07 h. tlačovka – pacienti s dg. SM, minister zdravotníctva, primátor mesta Košíc, celebrity

9:15 h. starosta obce Štrba a miestni obyvatelia vyprevádzajú cyklistov

9:20 h. do štartu tancujú miestni školáci

9:25 h. hymna podujatia

9:30 h. odpočítavanie

9:30 h. ŠTART : Štrbské Pleso, Hotel FIS  

Hotel FIS, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, cesta K vodopádom, Mierne doprava na Szentiványho, potom doprava smerom na č. 537, potom doľava smerom na č. 2358 – prvá zastávka pred COOP Jednota

Liptovská Kokava

Program:

10:15 h. školáci z miestnej základnej školy vítajú cyklistov spevom

10:20 h. pán starosta Julius Poruban praje šťastnú cestu cyklistom

10:25 h. ochutnávka miestnych špecialít z domácej kuchyne

10:30 h. príprava na odchod….ODCHOD  na juhozápad na č. 2358, cez  Československej armády/2358, doľava na č. 537, Mierne doprava na Slovenského národného povstania/18, po č. 18 ulica Okoličianska, Ul. 1. mája 135/41, ul. Garbiarska, na Kruhovom objazde prvá vpravo pred Mestský úrad

Liptovský Mikuláš:    druhá zastávka na Námestí osloboditeľov v centre mesta, potom kruhový objazd druhý výjazd na č. 18, stále po ceste číslo 18,  potom doprava  na č. 2221, doľava na č. 2213, Vysoké brehy/2213, Na kamenci, na Jána Vloššaka odtiaľ doprava  na č. 2216, na

Kúpeľnú dvoranu Kúpeľov Lúčky:  tretia zastávka, Pokračuje na Slobody/2216, plynule na č. 2247, cez Vyšnokubínska/2247,  doprava  na Mjr. Archipova/59, cez č. 59/E77, cez Jánoškova ulica na Matuškova,  Mestský úrad

Dolný Kubín 

Program:

15:00 h. príchod    

15:10 h. príhovor-privítanie primátorom mesta Dolný Kubín  Mgr. Roman Matejov

15:25 h. vystúpenie miestnych školákov

15:30 h. Ivan Vojtek Tuli spovedá ministra vnútra Tomáša Druckera podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho

15:35 h. Generálny sponzor – Sanofi-Genzyme

15:40 h. Ako bicyklovali celebrity : Tomáš Bezdeda, Patrícia Jarjabková, Rasťo Sokol, Peter Čambor

15:55 h . Hymna podujatia

16:00 h. presun do priestorov ubytovania Kemp Tília Gäceľ 

Koniec prvej etapy.


2. Etapa:   utorok 22.5.2018, Dolný Kubín – Považská Bystrica, 92 km

Účastníci:

Tomáš Bezdeda, Patrícia Jarjabková, Rasťo Sokol, Peter Čambor, Katarína Ščevlíková

Program:

8:40 h. fúkanie brány, príprava na štart

9:00 h. štart 2. etapy

Cesta č. 70, na č. 583, doľava na Stred/583,

Terchová:   prvá zastávka, Pokračujme na 583, Odbočiť  doprava na Fatranská, na 583/583A, Na rázcestí vľavo na 60/E50, cez Nemocničná/60

Žilina:   dru zastávka, doprava  na Komenského potom doľava na Veľká Okružná, Martina Rázusa,  potom doprava na 60/E50, Bytčianska ul., cesta č. 11,  na Bytčianska/507, stále po ceste č. 507, Svederník, Oblazov, Hliník n. Váhom, z kruhového objazdu 3. výjazd  na Hlavná/10, pokračujeme na 10, za mostom odbočiť doprava na 61, ulica Hrabové, príjazd do obce

Plevník-Drienove pred Mestský úrad: tretia zastávka, vrátime sa späť na cestu č. 61, ulica Žilinská/Štúrova, odbočiť doľava smer nám. Andreja Hlinku,  sme v cieli 2. Etapy.

Považská Bystrica

Program:

15:00 h. privítanie na námestí primátorom doc. Karol Janas, PhD.

15:10 h. Spieva Katarína Ščevlíková
15:30 h. Peter Ondria – ARMSTRONG
15:45 h. JUDO club P. Bystrica
16:00 h. SZUŠ STELLA

Po programe cestou Štúrova na križovatke doprava na 517 potom odbočiť na 507 do Hotela Podhradie v Považské Podhradie.

Koniec druhej etapy.


3. Etapa:   streda 23.5.2018, Považská BystricaTrenčianske Teplice, 52 km

Účastníci:

Peter VelitsTomáš Bezdeda, Patrícia Jarjabková, Rasťo Sokol, Peter Čambor, Katarína Ščevlíková

Program:

10:40 h. fúkanie brány, príprava na štart

11:00 h. štart 3. etapy

Z Hotela Podhradie  výjazd na cestu č. 507, okolo Kúpele Nimnica, vjazd do mesta Púchov kruhový objazd výjazd č. 3 Nimnická cesta č. 507, kruhový objazd, druhý výjazd cesta č. 507, kruhový objazd, výjazd č. 2 na Púchovská cesta č. 507, vstup do Lednické Rovne cesta č. 507, kruhový objazd, výjazd č. 4, stále po ceste č. 507 Rovňanská, Horovce pri Púchove,  odbočka doprava na cestu č. 1924, cez obec Svačina, 1924 okolo obce Podvažie, odbočka doľava na Klobušice, kruhový objazd prvý výjazd vpravo na cestu č. 61 Trenčianske ulica, po Trenčianskej ceste do  Dubnica n. Váhom, kruhový objazd druhý výjazd na  ulicu Obrancov mieru/61, odbočiť vpravo na ulicu Pionierska, opäť vpravo na Bratislavskú, po Bratislavská ulica odbočiť na ulicu Obrancov mieru/61, kruhový objazd, tretí výjazd na cestu č. 61, vjazd do mesta Trenčianska Teplá ulica Žilinská, odbočka doľava na Teplická cesta č.  516, vjazd do Trenčianskych Teplíc ulica Ľudmily Podjavorinskej pred Mestským úradom. Odbočiť na ulica Hviezdoslavova/Jesenského a potom pred penzión Lívia. Sme v cieli 3. Etapy. Trenčianske Teplice

Program:

14,30 h. koncert gitaristov – Marek Kotian a Roman Mečiar

15,00 hod.  príchod pelotónu + príhovory p. viceprimátorka Monika Pšenčíková

15:10 h. ako bicyklovali pacienti počas tretej etapy – otázky a odpovede

15:25 h. čo prežíval Peter Velits

15:30 h. spieva Katarína Ščevlíková

15:45 h. hymna podujatia – odchod do penziónu Lívia

Koniec tretej etapy.


4. Etapa:   štvrtok 24.5.2018, Trenčianske Teplice – Piešťany, 55 km

Účastníci:

Tomáš Bezdeda, Patrícia Jarjabková, Rasťo Sokol, Peter Čambor

Program:

10:40 h. fúkanie brány, príprava na štart

11:00 h. štart 4. etapy

Ulica Jesenského odbočiť doľava na Šrobárova, odbočiť doprava na cestu č. 516/Teplická, na križovatke doprava na cestu č. 61 až do Trenčína, po ceste Gen. M. R. Štefánika, na kruhovom objazde doprava, odbočiť doľava na Mierové námestie,

Trenčín –  prvá zastávka pred Mestským úradom Trenčín,

PROGRAM: 

11:30 h. príchod

11:35 h. privítať a popriať veľa síl do nasledujúcich kilometrov prichádza primátor Richard Rybníček

11:40 h. žiaci základnej umeleckej školy spievajú  cyklistom

11:50 h. príprava na odchod….ODCHOD smer na ulicu Sládkovičova cez Štúrovo námestie na ulicu Palackého, zatočiť doprava na cestu č. 507/61, cez most po 61 Bratislavská ulica, stále po Bratislavskej ceste č. 61, zísť na 1225, cez Chocholná, Velčice, Melčice, Ivanovce, z 1225 prejsť opäť na č. 61, až do Nového Mesta n. Váhom, prejsť na č. 54, doľava na 504,

Nové Mesto n. Váhom  – druhá zastávka pred Mestským úradom , opäť po 504 cez celé mesto, do Čachtice, cez Podolie, Krakovany, prejsť na cestu č. 499 do mesta Piešťany, odbočiť doľava na ulicu Bratislavská,  potom doprava na Teplická, Radlinského, Bernolákova, nám. SNP,

Piešťany –  tretia zastávka pred Mestský úrad Piešťany.

Presun po programe do Hotela Satelit.

Program:

15:00 h. Privítanie primátorom mesta Piešťany Miloš Tamajka M. B. A.

15:10 h. vystúpenie školákov z miestnej školy

15:20 h. krátky rozhovor ako bicyklovali pacienti počas štvrtej etapy

15:30 h. …….

15:45 h. hymna podujatia – odchod do penziónu Lívia

Koniec štvrtej etapy.


5. Etapa:   piatok 25.5.2018, Piešťany-NitraTrnava 93 km

Účastníci:

Tomáš Bezdeda, Patrícia Jarjabková, Rasťo Sokol, Peter Čambor

Program:

08:40 h. fúkanie brány, príprava na štart

09:00 h. štart 5. etapy

Od Hotela Satelit  na  cestu č. 61, za Madunicami prejsť na 1319, cez Leopoldov stále po 1319, odbočiť doľava na 513, cez Hlohovec stále po 513, na Hlohovecká, odbočiť doľava na Trnavská/Štúrova, doprava na Cintorínsku, doľava na Coboriho pred Mestský úrad

Nitra:  prvá zastávka,

Program:

13:00 h. bubeníci

13:10 h. Privítanie primátorom mesta Nitra Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.

13:20 h. vystúpenie školákov z miestnej školy

13:30 h. odchod smer Trnava

Späť presne tie isté cesty, po 513, za Trakovice odbočiť doľava na 61, vjazd do mesta Trnava za športovou halou odbočiť doľava na Hornopotočná na Trojičné námestie TRNAVA.

Program:

15:00 h. Privítanie primátorom mesta Trnava JUDr. Peter Bročka, LL.M.

15:10 h. vystúpenie školákov z miestnej školy

15:20 h. krátky rozhovor ako bicyklovali pacienti počas štvrtej etapy

15:30 h. ………………

15:45 h. hymna podujatia

Koniec piatej etapy.

Odtiaľ prechod do Hotela Barbakan na namesti.


6. Etapa:   sobota 26.5.2018, Trnava – Bratislava, 71 km,

Účastníci:

Minister vnútra SR  Tomáš Druckerprof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava,
Nemocnica akademika L. Dérera,  Tomáš Bezdeda, Patrícia Jarjabková, Rasťo Sokol, Peter ČamborIvan Vojtek Tuli, Katarína Ščevlíková

Program:

09:40 h. fúkanie brány, príprava na štart

10:00 h. štart 6. etapy

Od Hotela Barbakan na 61, Rybníková/Bučianska/Piešťanská, odbočiť doprava na 51, potom doľava 1279, až do Zavar, odtiaľ doprava na 1337, cez Majcichov, Pusté Úľany, odbočiť doľava na 62, cez Senec 1049, cez kruhový objazd doprava na 61, 61 – Bratislavská, Senecká cesta, po 61 Cesta na Senec/Rožňavská, na 572, cez Krížnu na Karadžičovu na Dostojevského rad, Vajanské nábrežie, cez Mostovú na

Hviezdoslavovo nám. Bratislava, CIEĽ.

Program:

15:00 h. príchod    

15:10 h. príhovor-privítanie primátorom hl. mesta SR Bratislavy  JUDr. Ivo Nesrovnal

15:10 h. vystúpenie LAGIOIA 

15:20 h. krátky rozhovor ako bicyklovali pacienti v celej trase

15:30 h. spieva Katarína Ščevlíková vlastnú tvorbu

15:45 h. hymna podujatia