Máme tri dôvody prečo žiť.

Pre pacientov so sclerosis multiplex máme tri dôvody na ďalší život…

Chránená dielňa v Bratislave a Chránená dielňa v Trenčíne – dávame ľuďom šancu pracovať.
Statický stacionár – poskytujeme zdravotné procedúry.
Od Tatier k Dunaju – ukazujeme, že nemožné je možné.
Na čo potrebujeme 2% ???
Na možnosť pokračovať v načatej práci… … cieľom je poskytovať pacientom služby:
– pracovnú činnosť prostredníctvom Chránenej dielne Scarabeus v Bratislave a Trenčíne
– zabezpečovať fyzioterapeutické služby prostredníctvom Statického stacionára v Bratislave a Trenčíne
– rekodnično-fyzioterapeutické pobyty a športové sústredenia
– udržať v chode Združenie SM Nádej a CHD Scarabeus
– udržať v chode Statický stacionár v Bratislave a Trenčíne…
…samozrejme, cieľov je oveľa viac… napríklad pripravujeme otvorenie Chránenej dielne a stacionára v Žiline

http://sclerosis-multiplex.sk/nase-zdruzenie/darovanie/2-percenta-dane/