Pomôžte

Zábava – mladistvým vstup zakázaný

Zobrazuje sa 6 príspevkov - 46 až 51 (z celkového počtu 51 )
 • Autor
  Príspevky
 • #15490
  syra
  Účastník (Participant)

  kto je autor?? výborne prerobené :) skladám klobúk :DD

  #15492
  jareš
  Účastník (Participant)

  syra…ja ti tak nejako nem viem…ale též sa mi ľubeľo… ;)

  #15546
  jareš
  Účastník (Participant)

  Povahy žien podľa dňa v dátume narodenia:

  1 – NEZÁVISLOSŤ
  Žena narodená prvý deň v mesiaci je nezávislá a schopná hlbokej lásky. Je vnímavá, čestná a priama. Má tvorivý dar myslenia, schopnosť presadiť svoje ciele a vodcovskú silu s jasným pohľadom do budúcna. Je sebavedomá, ctižiadostivá, dynamická a vynaliezavá. Spolieha sa na seba.
  Nedostatky: Zahľadenosť do seba, žiarlivosť, panovačnosť, neústupnosť. Presadzuje si svoje „ego“, neznáša kritiku. V honbe za sebauplatnením prehliada druhých. V partnerskom vzťahu je tvrdohlavá. Pri neúspechu prepadá smútku a pesimizmu.

  2 – DRUŽNOSŤ
  Je ohľaduplná, empatická, oddaná a citovo založená. Pracuje pre druhých a je rodinne založená. Je to romantička s umeleckými sklonmi. Má jemnú povahu, riadi sa intuíciou. Rada dáva i dostáva. Vážne rozhodnutia robí až po dôkladnom premyslení.
  Nedostatky: Precitlivenosť, zraniteľnosť, sklony obviňovať druhých, citová manipulácia či závislosť od nich, hlavne od partnera. Chýba jej odvaha, ctižiadostivosť a rozhodnosť.

  3 – KAMARÁTSTVO
  Táto žena je spoločenská, kamarátska a činorodá. Má plno nápadov. V milostnom vzťahu chce byť nezávislá. Je smelá, aktívna a iniciatívna. Zbožňuje úspech. Má dobrý vkus. Vie robiť naraz viac činností.
  Nedostatky: Povrchnosť, výstrednosť, prílišná ctižiadostivosť, žiarlivosť, výbušnosť. Keď je nervózna, vyčíta, kritizuje a pôsobí na city druhého. Má diktátorské sklony.

  4 – VYROVNANOSŤ
  Je praktická, vyrovnaná, rozhodná a konzervatívna. Má vynikajúce organizačné schopnosti. V partnerskom vzťahu je srdečná, štedrá a verná. Tvrdo pracuje, aby dosiahla istotu. Potrebuje vášnivého, stáleho a tolerantného partnera.
  Nedostatky: Útočnosť, hrubosť, sebeckosť, sklon všetko kritizovať. Mala by si dať pozor na melancholické nálady.

  5 – VNÍMAVOSŤ
  Je vnímavá, otvorená, odvážna a energická. Má rada pokrok, neznáša obmedzovanie, zmeny jej nerobia problém. Má pozitívny vplyv na ľudí, vie s nimi komunikovať. Je srdečná, veselá a pohotová. Dokáže riskovať. Potrpí si na úspech a ocenenie.
  Nedostatky: Neurotickosť, náladovosť, nedotknuteľnosť a konfliktnosť. Klame a podvádza. Vnucuje svoje názory druhým. Ľahko podlieha stresu. Je nestála a vo vzťahu potrebuje slobodu.

  6 – HARMONIA
  Potrebuje lásku a teplo domova. Hľadá partnera na celý život. Je láskavá, citlivá a ohľaduplná. Miluje rodinu a ľudí a k životu potrebuje harmonický partnerský vzťah. Vie si nájsť čas na seba aj na druhých. Je spravodlivá, vnímavá, romantická a oddaná. Dôležitá je pre ňu práca v tíme a je to domácky typ.
  Nedostatky: Lenivosť, pomstychtivosť. Pri nedostatku pochopenia a lásky sa u nej prejavia sklony k závislosti od alkoholu a drog.

  7 – SKÚSENOSŤ
  Má dar počúvať svoj vnútorný hlas a má liečiteľské schopnosti. Je to citlivá, ústretová a vnímavá osoba. Verí hlavne sama sebe. Často sa ocitá zoči-voči výzvam, ktoré sú hybnou silou osobného rastu. Dokáže dobre analyzovať vzniknuté situácie. Je dobrosrdečná.
  Nedostatky: Úzkostlivosť, naivita vo vzťahoch – často vníma partnera nerealisticky. Má sklon k závislosti od alkoholu a drog. Neodpúšťa a máva trýznivé pocity.

  8 – ROVNOVÁHA
  Táto osoba má veľa energie a vodcovské sklony. Je inteligentná, bystrá, podnikavá, odhodlaná a pracovitá. Dôležitú úlohu u nej zohrávajú peniaze, úspech a postavenie.
  Nedostatky: Neústupnosť, nenásytnosť, zneužívanie postavenia. Rada kritizuje a klame. Chce získať výhody na úkor iných. Je netolerantná, agresívna, panovačná a tvrdohlavá. Osmička je karmické číslo – čo robí druhým, vráti sa jej viacnásobne.

  9 – UVÁŽLIVOSŤ
  Žena narodená deviaty deň v mesiaci je veľmi citlivá a spoľahlivá. Pravdu povie až po dôkladnom uvážení. Chce byť záchrankyňou. Je priateľská a vážna. Hľadá hlbší zmysel života. Je ctižiadostivá, tvorivá, úprimná, nezávislá a súčasne zodpovedná. Dokáže čeliť ťažkým situáciám. Vychutnáva si pocty a slávu. Má vynikajúce organizačné schopnosti.
  Nedostatky: Neznesiteľnosť a nedotknuteľnosť. Dá sa ľahko vyprovokovať. Je impulzívna, agresívna, niekedy až krutá. Mala by si dať pozor na vnútorný nepokoj a drogy. Chyby hľadá v druhých.

  10 – SILA
  Táto osoba je emocionálne silná, nezávislá a sebavedomá. Stráži si súkromie. Úspechy dosahuje tvrdou prácou, má vodcovské sklony. Dokáže presadiť svoje ciele a záujmy.
  Nedostatky: Ťažko jej rozumieť. Býva závislá od druhých ľudí. Je nadradená, neústupná, čo spôsobuje napätie vo vzťahoch.

  11 – CITLIVOSŤ
  Je citlivá, intuitívna a charizmatická. Má revolučné myslenie a autoritatívne správanie. Tiež je známa ako perfekcionistka.
  Nedostatky: Hnev a výbuchy emócií, tvrdohlavosť, sebeckosť, snaha manipulovať s druhými.

  12 – VŠESTRANNOSŤ
  Táto osoba je činorodá a myšlienkovo veľmi bystrá, všestranná a profesionálne schopná. Má zmysel pre rodinu. Je otvorená, priateľská a spoločenská, cieľavedomá a tvorivá.
  Nedostatky: Rozhoduje sa chaoticky, na poslednú chvíľu. Pociťuje stavy úzkosti a napätia. Žiarli a je majetnícka. Pozor na hnev, pomstu a prudké emócie. Chyby hľadá na druhých.

  13 – ZRANITEĽNOSŤ
  Samostatná, ctižiadostivá, verná, otvorená a oddaná – takto možno charakterizovať ženu narodenú trinásteho. Tvrdo pracuje na získaní materiálnej istoty. Je praktická, spoľahlivá, s dobrými organizačnými schopnosťami. Stále hľadá nové príležitosti a ciele.
  Nedostatky: Urážlivosť a nedotknuteľnosť. Niekedy dokáže veľmi ublížiť rečami. Mala by si dať pozor na výbuchy hnevu a konflikty. Presadzuje si svoje ciele bez hľadania kompromisu.

  14 – CIEĽAVEDOMOSŤ
  Zariaďuje si život podľa vlastných predstáv. Tvrdo pracuje a dokáže zarobiť peniaze, je dobrá v podnikaní a obchode. Je ohľaduplná, pozorná a pohotová. Zmena jej prináša nové podnety v činnosti. Je samostatná, zodpovedná a prispôsobivá.
  Nedostatky: Impulzívnosť, podceňovanie druhých. Ťažko zabúda na krivdy. Môže sa stať diktátorkou.

  15 – ODVAHA
  Je vnímavá, citlivá a nezávislá. Ale tiež hrdá, pracovitá a tvorivá. Túži po majetku a popularite. Ako matka je starostlivá a láskavá, no vyhovuje jej aj voľnosť a neviazaný život.
  Nedostatky: Vzdorovitosť, neústupnosť, pomstychtivosť. Mala by si dať väčší pozor pozor aj na emocionálnu nevyrovnanosť.

  16 – PRIAMOČIAROSŤ
  Má jasný názor na to, čo je v živote dobré a čo zlé. Búri sa proti netolerancii. Má dobrú pozorovaciu schopnosť. Je nežná a milá. Dobre vychádza s druhými. Má liečiteľské schopnosti a inklinuje k duchovnému životu. Zmysel života hľadá v pomoci druhým. Dokáže na seba prevziať zodpovednosť.
  Nedostatky: Nepriebojnosť, precitlivenosť. Trpí neistotou, je opatrná a má obavu zo straty postavenia. Má sklon k provokácii a rebelantstvu.

  17 – ZDATNOSŤ
  Táto osoba má silu a odvahu. Je citlivá, ctižiadostivá, výkonná a pracovitá, myslí logicky. Má vodcovské schopnosti, úspech dosiahne v zrelom veku. Je tiež spoločenská a materiálne založená. Veľmi dôležitý je pre ňu milostný vzťah.
  Nedostatky: Náchylnosť na dramatické citové prejavy, zlosť, vrtošivosť. Jej postoj prináša vnútorné konflikty. Myslí len na seba. Nestrpí odpor. Mala by si tiež dať pozor na posadnutosť úspechom a majetkom.

  18 – ZODPOVEDNOSŤ
  Táto žena je silná a zdatná. Stále pátra po múdrosti a pravde. Dokáže prekonať ťažké situácie. Je materialistka a všetko robí kvôli nadobudnutiu> majetku. Túži po uznaní. Je múdra, ambiciózna, má organizačné schopnosti a silnú vôľu.
  Nedostatky: Hnevlivosť, nedotknuteľnosť, žiarlivosť, hrubosť, krutosť. Jej život je plný dramatických zmien. Býva tiež zlomyseľná.

  19 – SPOLUPATRIČNOSŤ
  Má veľkú silu a elán. Je intelektuálne založená, trpezlivá a snaží sa vyhovieť druhým. V milostných vzťahoch je oddaná. Vášnivo ochraňuje rodinu. Je úspešná a majetná, vynaliezavá a tvorivá. Verí sama sebe.
  Nedostatky: Nevyrovnanosť, náladovosť, nadradenosť, žiarlivosť, nedôvera. Je tiež tvrdohlavá a výbušná a pozor by si mala dať na hnev a sebaľútosť. Ide bezhlavo za svojím cieľom.

  20 – INTUÍCIA
  Žena narodená dvadsiateho je citlivá, oddaná a láskavá. Partner a milostný vzťah hrajú v jej živote dôležitú úlohu. Potrebuje lásku, nehu a harmóniu. Je trpezlivá, otvorená, spory rieši dohodou.
  Nedostatky: Zlosť, nervozita. Rýchlo mení názor a často trpí stratou sebavedomia.

  21 – POCHOPENIE
  Má veľký potenciál. Snaží sa pochopiť druhých. Je spoločenská a diplomatická. Dôležitá je pre ňu komunikácia, vie sa presadiť. Má pozitívny prístup k životu. V milostnom vzťahu je ohľaduplná a nežná.
  Nedostatky: Dokáže ublížiť rečami, má sklony k rozčuľovaniu. Mala by si dať pozor na striedanie nálad, chamtivosť a vyvolávanie sporov.

  22 – VYTRVALOSŤ
  Táto osoba je citlivá a láskavá. Potrebuje preto oporu partnera. Má organizačné schopnosti, vo svojom povolaní je výkonná a presná. Túži po dosiahnutí svojich snov. Dôležitú úlohu v jej živote hrá domov a materiálne zabezpečenie rodiny.
  Nedostatky: Pocity krivdy, výbuchy emócií, nedostatok sebadôvery. Je necitlivá k potrebám druhých.

  23 – SAMOSTATNOSŤ
  Rozhoduje sa sama a nedá sa ovplyvniť. Žije svoj vlastný život. Niekedy sa javí, že chce slobodu, ale v skutočnosti potrebuje partnera. Je citlivá, nežná, milá a chce byť milovaná. V práci je usilovná, v podnikaní šikovná. Túži po realizácii svojich predstáv.
  Nedostatky: Prelietavosť a nestálosť. Ťažko sa s ňou diskutuje o veciach, ktoré nezodpovedajú jej predstave. Ak nedokáže udržať rovnováhu> vo vzťahu, žije bez lásky, lásku venuje majetku.

  24 – PRÍVETIVOSŤ
  Táto osoba je veľmi kamarátska, ochotná, veľkorysá, nežná a láskavá. Má rada harmóniu a krásu. Veľmi dôležitý je pre ňu rodinný život. Má dobré srdce a snaží sa pomáhať druhým. Je usilovná a konštruktívna, vždy hľadá dohodu a snaží sa vyjednávať.
  Nedostatky: Neistota, nízke sebavedomie, tajnostkárstvo. Neznáša stres. Mala by si tiež dať pozor na depresie a výbuchy emócií.

  25 – NENÁROČNOSŤ
  Je to skromná a nenáročná osoba, tvorivá, zábavná, má umelecké sklony. Vie počúvať druhých. Je tiež spoločenská, príťažlivá, praktická a trpezlivá. Má analytické myslenie, dokáže využiť príležitosť. Pre život potrebuje citlivého partnera.
  Nedostatky: Nerozhodnosť, náladovosť a podliehanie emóciám. Nedokáže čeliť stresovým situáciám v láske, býva závislá od druhých. Máva pocity krivdy.

  26 – PRIEBOJNOSŤ
  Táto osoba je citlivá, láskavá a chápajúca. Má veľkú vnútornú silu, ktorá jej pomáha prekonávať prekážky. Má organizačné a vodcovské schopnosti, je pracovitá, ctižiadostivá, diplomatická a veľkorysá. Dokáže motivovať druhých. Vzťahy a kariéra sú pre jej život veľmi dôležité. Túži po citovom bezpečí. Potrebuje udržať rovnováhu z hľadiska plnenia karmických úloh.
  Nedostatky: Arogancia, krutosť, pomstychtivosť, pýcha a preceňovanie vlastných schopností.

  27 – SVEDOMITOSŤ
  Citlivá, poctivá, pragmatická a konzervatívna – taká je žena narodená v tento deň. Je podnikavá, dokáže presadiť svoje plány a myšlienky. Dôležité sú pre ňu rodina, domov a milostný vzťah. Rozhoduje sa po až dôkladnej úvahe.
  Nedostatky: Neverí si, má sklony k sebazničeniu a nervovému zrúteniu. Často kritizuje a obviňuje druhých.

  28 – ROZPORUPLNOSŤ
  Je nezávislá a snaží sa o úspech. Riadi sa najprv citom, až potom rozumom. Rada má všetko pod kontrolou. Oceňuje spoluprácu a dokáže motivovať. Partnerský vzťah a rodinná pohoda sú pre ňu veľmi dôležité. Je nežná, milujúca, starostlivá, ale aj dynamická, pokroková a ambiciózna.
  Nedostatky: Konfliktnosť, dominancia, diktátorstvo. Niekedy je nositeľkou hnevu a neprajnosti.

  29 – NEPREHĽADNOSŤ
  Je to citlivá a vnímavá osoba. Má veľký potenciál mimozmyslového vnímania, silnú intuíciu, hľadá pravdu. Je pracovitá a vynaliezavá. Ľahko nadväzuje kontakty a je príťažlivá.
  Nedostatky: Zraniteľnosť. Má snahu skôr otupovať svoje city nikotínom, alkoholom a drogami, než ich riešiť. Občas je výstredná. Nestálosť prináša problémy v manželstve.

  30 – RÁZNOSŤ
  Táto osoba vyniká kreativitou a bystrosťou. Je vynaliezavá, má svoje čaro. Dokáže tvrdo pracovať, aby dosiahla pohodlie a komfort. Je priateľská, spoločenská, so zmyslom pre humor. V milostnom vzťahu je pre ňu dôležitá komunikácia.
  Nedostatky: Kritickosť, vypočítavosť. Vie zneužiť schopnosti na získanie svojich cieľov. Má ostrý jazyk a sklony manipulovať s druhými. Mala by si dať pozor aj na žiarlivosť a neprajnosť.

  31 – MOTIVÁCIA
  Táto osoba vyniká vysokou mentálnou energiou. Je ochotná urobiť všetko na dosiahnutie úspechu. Vyhľadáva spoločnosť inteligentných ľudí. Je odvážna a má vodcovské sklony. Dôležitá je rôznorodosť v jej činnosti.
  Nedostatky: Povrchnosť, neserióznosť, sklon klamať a podvádzať. Je zlomyseľná, panovačná a zneužíva bezbrannosť druhých. Pozor na nadradenosť.

  #15871
  administrator
  Účastník (Participant)

  1. DO YOU SPEAK ENGLISH? – Znaš hutoric jak toten Buš?

  2. WHERE DO YOU LIVE? – Ta co piješ?

  3. COME ON! – Ta idzeme na to, ňe?

  4. TOUCH ME… – Ulap me!

  5. WHAT ARE YOU TALKING ABOUT? – Co dristaš?

  6. CAN WE HAVE A BEER, PLEASE – Ta šturime po pifku, ňe?

  7. WHERE ARE THE TOILETS, PLEASE – Idzem srac!

  8. I LIKE POTATOES – Žerem gruľe.

  9. OH, HE IS SO HANDSOME! – Ta bars šumny toten chlop!

  10. BE COOL! – Netreba še šarpac!

  11. BREAK ON TROUGH TO THE OTHER SIDE – Predzigac še na druhú stranu.

  12. YOU ARE CRAZY! – Ta co ci rajbe už načisto?

  13. I LOST MY MIND – Šaľena ja bula.

  14. WHAT A HOT WEATHER! – Psy jazyky vyvaľuju.

  15. WHERE WERE YOU? – Ta dze ši ty bul!

  16. FINALLY, IT STOPS RAINING. – Prestalo peršec.

  17. YOU MAKE ME ANGRY. – Ta ši me nadzigal!!!

  18. A PAIR OF SOCKS – Štrimfľe.

  19. YOU ARE OLD FASHIONED – Ši jak jebo z ľesa.

  20. SOMEWHERE HERE – Dzeškaj tu.

  #18457
  antica
  Účastník (Participant)

  mate radi ludovky???
  pozrite si:
  http://www.youtube.com/watch?v=m0rrLdWLu_0

  #18459
  Emily
  Účastník (Participant)

  Nema chybu:-D

Zobrazuje sa 6 príspevkov - 46 až 51 (z celkového počtu 51 )
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.