Novinky

19. januára 2018

Pamätáte si? Je to už 10. rokov

Obmedzenie liečby sklerózy multiplex vekovou hranicou je diskriminujúce.

Ochorenie skleróza multiplex (SM) je nevyliečiteľné, ale liečiteľné. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) však z ekonomických dôvodov odmietlo výzvu Združenia SM Nádej na liečbu pacientov, ktorí prekročili vekovú hranicu 45 rokov.

Predsedníčka Združenia Jaroslava Valčeková na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave informovala, že „akékoľvek obmedzenia liečby vekovou hranicou považujú za diskriminujúce a v rozpore s právami pacientov krajín EÚ na rovnaký prístup k liekom a liečbe.“

Čítajte viac »

1. januára 2018

Zo života a médií

31. decembra 2017

NEZABUDNITE…aj v roku 2018 na úhradu členského poplatku.

ČLENSKÉ POPLATKY pre rok 2018
Naše stanovy uvádzajú, že členské je potrebné uhradiť do konca februára bežného roka.

Aktívny člen sa stávaš v okamihu uhradenia členského poplatku pre uvedený kalendárny rok.
Nikoho uhradenie členského poplatku k ničomu nezaväzuje.
Začínajú ti plynúť výhody v rámci akýchkoľvek akcií v rámci ZSMN.

Členský poplatok je možné uhradiť VÝLUČNE na číslo účtu.

Čítajte viac »

16. decembra 2017

Každé ráno vstaň, usmej sa do zrkadla a povedz si: „Dokážem to.“

Najväčšie potešenie v živote je robiť veci, o ktorých ľudia hovoria, že ich robiť nemôžete.

Sclerosis multiplex (SM)je ten dôvod, prečo muselo vzniknúť toto združenie. Nevyliečiteľné neurodegeneratívne ochorenie. Ktoré sa zahryzne do človeka a nedovolí mu žiť kvalitne.

Volám sa Jarka. V jednom okamihu života som musela zmeniť všetky priority. A tak som dnes tu. Čítajte viac »

10. decembra 2017

Pacientske združenie Nádej po prvýkrát otvorilo svoje dvere pre verejnosť

Občianske združenie Sclerosis multiplex Nádej pri príležitosti Svetového dňa darcovstva a darovania #GivingTuesday usporiadalo Deň otvorených dverí pod názvom Rozsvieťme nádej. Jeho cieľom bolo priblížiť návštevníkom dianie v stacionári a chránenej dielni Scarabeus a spoločne vytvoriť darčekové predmety, ktorých predaj prispieva k zabezpečeniu chodu združenia. Tí, ktorí prišli, dali pacientom krásny dar, svoju  prítomnosť, pozornosť a pomoc.

V bratislavských priestoroch sídla prevádzky,

Čítajte viac »