Pomôžte

Pre nerozhodnutých

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Automatický formulár:

 • Automatický formulár na vygenerovanie tlačiva

 • Tento formulár stačí vypísať svojimi údajmi a vytlačiť.  Všetko sme urobili za Teba. 🙂 Tvoje údaje sa NIKDE neukladajú.

 • Chceš sa niečo opýtať ?

Zamestnanci:

 1. – Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. – Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. – Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

POZOR, údaje o Združení sclerosis multiplex Nádej, je potrebné do formulára VYPÍSAŤ. Nie sú tam vpísané.

POZOR, údaje o Združení sclerosis multiplex Nádej, je potrebné do formulára VYPÍSAŤ. Nie sú tam vpísané.

opiste udaje

Na stiahnutie

ZAMESTNANEC – používa záväzné tlačivá:

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2019 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

PRÁVNICKÁ OSOBA:

Ide o Vaše rozhodnutie.

Dovolila som si obrátiť sa na vás s prosbou o zaslanie 2% z dane pre Združenie sclerosis multiplex Nádej. Máme nové formuláre. 

Kam pôjdu Vaše dane je len Vaše rozhodnutie. Sme občianske združenie, ktoré pomáha pacientom v neľahkej situácii. Pomoc od štátu na fungovanie a prevádzku našej organizácie nedostaneme.

Našou záchranou ste v prvom rade práve Vy. Ak rozhodnete o tom, aby z Vašich daní poukázali 2% Združeniu sclerosis multiplex Nádej, dokážete, že Vám nie je ľahostajný osud nikoho. Ani ľudí, ktorým osud nebol veľmi naklonený. Aj napriek tomu však žijeme ďalej a snažíme sa navzájom pozitívnou energiou pomáhať.

My sme to nevzdali – my sme sa nevzdali.

Prosím Vás, pomôžte nám aj Vy.

dakujeme môj podpis-dobrý

Valčeková Jaroslava – predsedníčka Združenia SM Nádej, v mene pacientov Slovenska

Skleróza multiplex (SM) je ochorenie centrálneho nervového systému človeka. Odborníci  odhadujú, že celosvetovo ňou trpí okolo 3 miliónov ľudí. Ženy viac ako muži.  Na Slovensku trpí sklerózou multiplex okolo 10 tis. ľudí. My združujeme okolo 1000 pacientov, priateľov, rodinných príslušníkov, odborníkov, dobrovoľníkov. Pomáhame však oveľa väčšiemu počtu pacientov.

Skleróza multiplex je ochorenie, ktoré postihuje mozog a miechu. Výsledkom je strata schopnosti ovládať svoje svaly, videnie, rovnováhu a vnímanie (necitlivosť). Pri skleróze multiplex sú nervy mozgu a miechy  poškodené vlastným imunitným systémom. Nevie sa s istotou, čo spôsobuje, že imunitný systém napáda vlastný organizmus. Niektorí odborníci veria, že je to spôsobené kombináciou genetických a niektorých environmentálnych faktorov.

Medzi najčastejšie skoré príznaky patrí:

- svalová slabosť – únava

- znížená koordinácia – porucha kognitívnych funkcií

- zápal očného nervu, rozmazané alebo zahmlené videnie

- bolesť v oku

- dvojité videnie

- inkontinencia, nutkavé močenie

- svalová stuhnutosť, kŕčovitosť

Ak sa vás táto choroba týka, prispôsobte jej svoj životný štýl, aby ste mohli ako tak kvalitne žiť.

Pre pacientov so sclerosis multiplex máme tri dôvody na ďalší život…

Na čo potrebujeme 2% ???

Na možnosť pokračovať v načatej práci… … cieľom je poskytovať pacientom služby:

– pracovnú činnosť prostredníctvom Chránenej dielne Scarabeus v Bratislave a Trenčíne

– zabezpečovať fyzioterapeutické služby prostredníctvom Statického stacionára v Bratislave a Trenčíne

– rekodnično-fyzioterapeutické pobyty a športové sústredenia

– udržať v chode Združenie SM Nádej a CHD Scarabeus

– udržať v chode Statický stacionár v Bratislave a Trenčíne…

…samozrejme, cieľov je oveľa viac…  otvorenie Chránenej dielne a  stacionára v Žiline

Toto sú hlavné ciele:

opiste-udaje

Na stiahnutie

ZAMESTNANEC – používa záväzné tlačivá:

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2019 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

PRÁVNICKÁ OSOBA:

Známe tváre nakrútili spoty na podporu ľudí so sklerózou multiplex

A. Fyzické osoby – Zamestnanci – za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ

 • Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len Potvrdenie).
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • Upozornenie: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 • Z tohto Potvrdenia si zamestnanci vypočítajú sumu 2%/3% zo zaplatenej dane, zaokrúhľuje sa na eurocenty smerom nadol (suma nesmie byť nižšia ako 3 €) a vpíšu ju do Vyhlásenia o poukázani podielu zaplatenej dane.
 • Do 30. apríla 2020 pošlú/doručia vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2019 a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti príslušnému daňovému úradu.
 • Tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.
 • Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník – fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.

B. Fyzické osoby – ktoré si podávajú sami daňové priznanie

 • Do 31. marca 2020 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska
 • Vypočítajte si:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • Upozornenie: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového tlačiva na strane č. 10 vypísať tieto údaje:

  • názov: Združenie sclerosis multiplex Nádej

  • sídlo: Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava

  • forma: Občianske združenie

  • IČO:  37926861

  • opiste-udaje

 • Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník – fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.

C. Právnické osoby

 • Do 31. marca 2020 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať tieto údaje:
   • názov: Združenie SM Nádej

   • sídlo: Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava

   • forma: Občianske združenie

   • IČO37926861

   • opiste-udaje
 • Vypočítaná suma 2%/1% z ich zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 8 €.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.