Pomôžte

Citáty…aj porekadlá

Táto téma obsahuje 82 odpovedí, má 12 hlasov, a bola naposledy aktualizovaná používateľom  zabudka pred 7 rokmi, 6 mesiacmi.

Zobrazuje sa 15 príspevkov - 46 až 60 (z celkového počtu 83 )
 • Autor
  Príspevky
 • #6959

  liviap
  Účastník (Participant)

  NEŠETRI RADOSŤOU V SVIATOČNÉ DNI, PO CELÝ ROK INÝM JU PONÚKNI,

  JE TO ŠŤASTIE, KTORÉ SA NESTRÁCA – KTOVIEAKO – K TEBE SA NAVRACIA.

  J. G. Whittier

  #6972

  jareš
  Účastník (Participant)

  Vodní dvoulůžko obsahuje tolik kapaliny, že stačí na zatopení 60 m2 bytu do hloubky 10cm.

  Když postříkáte chuchvalce prachu lakem na vlasy a přejíždíte přes ně na kolečkových bruslích, můžou se vznítit.

  Hlas tříletého chlapečka je pronikavější než hlasy dvouset dospělých v narvané restauraci.

  Když pověsíte psí vodítko na větrák stropní ventilace, motor neutáhne dvacetikilového kluka v Batmaním převleku a Supermaním plášti.
  Nicméně, když na vodítko přivážete plechovku s barvou, dokáže ji rozstříkat po všech čtyřech zdech pokoje, který má 6×6 metrů.

  Není dobrý nápad házet baseballové míčky nahoru, když je zapnutý větrák. Pokud používáte větrák jako protihráče, musíte hodit míč nahoru
  několikrát, než se trefí. Větrák umí odpálit míček docela daleko. Okenní sklo (ani to dvojité) nezastaví baseballový míček, odpálený stropním větrákem.

  Když uslyšíte spláchnutí záchodu a slova “a sakra“, už je pozdě.

  Brzdová kapalina smíchaná se Savem vytváří kouř. Hodně kouře.

  6letý chlapec dokáže rozdělat oheň pomocí pazourku, přestože 36 letý muž tvrdí, že to jde jen ve filmu.

  Některé kostičky z Lega dokážou projít zažívacím traktem 4letého chlapce.

  Modelína a mikrovlnka nepatří dohromady.

  Vteřinové lepidlo drží a nepustí.

  Ať do bazénu nasypete želatiny doktora Oetkera kolik chcete, stejně se vám nepodaří chodit po hladině.
  Bazénové filtry nemají rády želatinu doktora Oetkera.

  Video neumí vysunout toastové chleby, i když to reklama v televizi ukazuje.

  Z pytlů do koše nejsou dobré padáky.

  Skleněnky v benzínové nádrži dělají při řízení slušný randál.

  Před zapnutím trouby ji vždy zkontrolujte uvnitř. Plastové hračky nemají rády troubu. Nechtějte vědět, jak to smrdí.
  Mimochodem hasičský sbor přijede do 5 minut.

  Odstřeďovací program v pračce nezpůsobí žížalám závratě. Zato způsobí závratě kočkám.
  Kočka, která má závratě, dokáže vyzvracet dvakrát tolik, co sama váží.

  80% žen tuto zprávu rozešle většině svých známých, ať už mají děti nebo ne.
  80% mužů po přečtení půjde zkusit smíchat brzdovou kapalinu se Savem.

  #6973

  jareš
  Účastník (Participant)

  Ak máte problém s pochopením súčasnej finančnej krízy, nasledujúce
  riadky by Vám mohli napomôcť.

  1. Kedysi dávno v jednej dedinke v Indii jeden muž oznámil dedinčanom, že kúpi opice každú za $10.
  2. Dedinčania vedeli, že v okolí je mnoho opíc, preto odišli do lesa a začali ich chytať.
  3, Muž kúpil tisíce opíc za sľúbenú cenu $10. Keď sa znížil počet opíc v prírode, dedinčania nepokračovali v svojom úsilí. Nato muž oznámil, že bude kupovať opice po $20. Toto znova vyburcovalo dedinčanov a opäť
  začali chytať opice.
  4. Čoskoro nato sa výskyt opíc ešte znížil a ľudia sa vrátili späť na svoje farmy. Muž zvýšil ponuku na $25, ale aj tak bolo veľmi ťažké chytiť opicu.
  5. Teraz muž oznámil, že bude kupovať opice za $50 za kus a pretože musí odísť do mesta, bude ho zastupovať jeho asistent, ktorý bude v jeho mene nakupovať opice.
  6. Keďže muž nebol prítomný, asistent povedal dedinčanom:
  “Pozrite na všetky tieto opice v klietke, ktoré muž kúpil. Ja vám ich predám za $35 a keď sa muž vráti z mesta, vy mu ich môžete predať späť za $50, ako včera muž oznámil.”
  7, Dedinčania dali dokopy všetky svoje úspory a kupili všetky opice.
  8. Po tomto dedinčania už nikdy nestretli ani muža ani jeho asistenta, iba opice boli všade okolo ako na začiatku.

  #6974

  jareš
  Účastník (Participant)

  Olga: Václave, ráda bych zasadila brambory, ale není tu nikdo, kdo by mi pomohl zrýt zahradu, a Ty budeš ve vězení ještě nejméně dva roky.
  Václav: Olgo, proboha nic v zahradě nedělej, zakopal jsem tam důležité dokumenty.
  Olga: Václave, přišlo šest mužů a rozryli celou zahradu, jak něco hledali. Co mám dělat?
  Václav: Zasaď brambory.

  #6975

  jareš
  Účastník (Participant)

  bože to som pekne pokašlala…sa kajám hlboko až po zem….a prosím o odpustenie…

  poprosím Maťka, aby moju chybu napravil

  #7119

  klincek
  Účastník (Participant)

  ČESKÁ PŘÍSLOVÍ PŘELOŽENÁ DO VĚDECKÉ ČEŠTINY

  1. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů,
  působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.
  Tichá voda břehy mele.
  2. Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou,
  svou dráhu malvice) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem
  započetí její dráhy) se blíží k nule.
  Jablko nepadá daleko od stromu.
  3. Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi
  Leporidae.
  Mnoho psů – zajícova smrt.
  4. Více než jednou, ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či
  chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulkrát použij
  způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.
  Dvakrát měř, jednou řež.
  5. Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla
  ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve
  zmíněném díle ústící.
  Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
  6. Kdo odolává pokušení nepodlehnout touze nechat dřímat vlastní energii,
  bývá obklopen chlorofylem.
  Komu se nelení, tomu se zelení.
  7. Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto
  ztrátou ještě více postiženými.
  Jednooký mezi slepými králem.
  8. Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu,
  jímž znásobuješ své vlastní ego.
  Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.
  9. Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího
  k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje
  se šířících.
  Pod svícnem bývá tma.
  10. Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než
  vodomilnými obratlovci.
  Malé ryby – taky ryby.
  11. Pohybuje-li se hladina rtuti v mírné kapiláře směrem ke středu Země
  v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, ze náš
  restaurační podnik přesídlí do stodoly.
  Studený máj v stodole ráj.
  12. Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí
  za účelem dosazení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule
  s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli
  s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.
  Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
  13. Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek
  kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.
  Bez práce nejsou koláče.
  14. Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí
  od bariery kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní
  původnímu impulsu.
  Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
  15. Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj
  infrazáření, který svým behaviouristickým systémem neatakuje týž subjekt,
  neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného
  subjektu.
  Co tě nepálí, nehas.
  16. Inhabitanti Kolumbária, preparovaní pomocí infračervených paprsků do stavu
  akceptabilního pro lidský metabolismus nevládnou automatickou mobilitou
  pro perorální požití.
  Pečení holubi nelítají do huby.
  17. Gravitačně udržovaná seskupení telurických plynů jeví se spirituální
  stránkou nejvyššího bodu přičítatelnosti v souboru primitivní
  mytologických představ.
  Vzduch – boží duch.
  18. Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy
  pauperizace.
  Devatero řemesel – desátá bída.
  19. Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací soustavně,
  plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou
  agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující
  zájem společnosti, ze onoho zemědělce srovnáváme s masožravými savci.
  Na sv. Řehoře šelma sedlák, který neoře.
  20. Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou kontinuitu
  procesu nanášení laku na jeho povrch.
  Díra – nedíra, furt se natírá.
  21. Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje
  s klesajícím osvitem k nule.
  Potmě každá kočka černá.
  22. Entropie průchodu lichokopytníka se zádovými zásobníky tuku vodícím
  otvorem kovového hrotu je obecně vyšší, než entropie přechodu jedince
  druhu Homo sapiens, vyznačujícího se statisticky významně vyšší životní
  úrovní ve srovnání s průměrem množiny jedinců, sdílejících s ním stejný
  časoprostor, z tohoto časoprostoru do jiného, charakterizovaného
  suverenitou hypotetické bytosti, částečně definován‚ tzv. náboženstvím.
  Spíše projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec vejde do království
  nebeského.
  23. Dne 2. února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály bez
  ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu tělesné teploty.
  Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
  24. Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční
  transakcí typu emptio venditio ve výdejně léků.
  Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
  25. Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh
  svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci
  druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím
  specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě
  hodnoceny.
  Ryba i host třetí den smrdí.
  26. Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu
  domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.
  Dočkej času jako husa klasu.
  27. Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího
  transferu jednotlivce, který se tak chová.
  S poctivostí nejdál dojdeš.
  28. Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně, což je
  axioma, převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě
  společnosti.
  Kdo lže, ten krade.
  29. Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou
  potřebou již saturovanou je blokován.
  Sytý hladovému nevěří.
  30. Při zjištění záměrného transportu části horniny od občana A k občanu B je
  posledně jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy
  v opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s použitím žitného pečiva.
  Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.
  31. Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a společenství druhu
  Canis lupus je sjednocení akustické signální soustavy.
  Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.
  32. U závodů na zpracování obilí, řízených mytologickými bytostmi je poměrně
  nízká produktivita práce vyvážena naprostou spolehlivostí
  Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
  33. Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla
  heterosexuálního vztahu může být použita k transferu vysokých geologických
  útvarů.
  Láska hory přenáší.
  34. Soustavnou výchovu mladého občana k obraně vlasti nelze srovnávat s
  občankou, zakládající výdělečný vztah na své laktační schopnosti.
  Vojna není kojná.
  35. Schopnost operativně řešit životní situace k vlastnímu prospěchu na
  základě vyššího stupně intelektu hominis sapiensis se nerovná drahám
  libovolného tvaru, vedeným jakýmkoli bodem prostoru.
  Chytrost nejsou žádné čáry.
  36. Odolnost rostliny, opatřené žahavými chloupky, vůči poklesu teploty pod
  273,14 Kelvinů je dokonalá.
  Mráz kopřivu nespálí.
  37. Částečná immobilita muskulatury, prýštící z pasivity příslušného
  cerebroorálního centra vede k souhrnu nepříznivých okolností pro jedince
  přímo fatálních a zbavených veškerých chloupků a jiného porostu.
  Líná huba – holé neštěstí.
  38. Verbální komunikace, vedená s temně přitlumeným zabarvením a snížením
  decibelů na minimum slyšitelnosti, je v přímé korelaci s jednoduchým
  vyoráváním brambor.
  Co je šeptem, to je s čertem.
  39. Informační kapacita jedince po sistaci srdeční činnosti je roven plynovým
  zplodinám jeho metabolismu.
  Mrtvý prd ví.

  ;)(chuckle):P

  #9648

  liviap
  Účastník (Participant)

  Jakmile jednou podrbete psa,

  máte navždy vystaráno o zábavu. :-)

  #9778

  liviap
  Účastník (Participant)

  Oslávme sviatok žien na tomto fórume úryvkom z básne

  Vladimíra Reisela

  Žena

  Mám jeden strom a je mi veľmi blízky,
  ten nikdy neodkvitá.
  Miloval som ho tuším od kolísky,
  chránil od mrazov, krupobitia.
  Chránim ho vlastným telom, sám,
  a objímam ho objímam.

  Vinie sa ku mne vo dne v noci,
  je mojím brečtanom a zimozelom.
  Som ako pestrý motýľ na ovocí,
  v sychravých dňoch ma hreje teplým
  telom,
  aj keď nadídu časy zlé,
  tíšivo hráva na husle.

  PS: Až má niekto báseň pre ženu od Rúfusa,
  mohol by ju sem napísať. Ďakujem!

  #9920

  liviap
  Účastník (Participant)

  Nikdy sa nesmej snom niekoho iného.

  Ľudia, ktorí nemajú sny nemajú mnoho.

  #10396

  liviap
  Účastník (Participant)

  Velké duše majú vôľu,
  tie malé
  len priania a túžby.

  /čínske porekadlo/

  #10418

  liviap
  Účastník (Participant)

  Když Ti život předkládá
  dúvody k pláči,
  ukaž mu,
  že máš tisíc a jeden
  dúvod k smíchu.

  /neznámy autor/

  #10684

  liviap
  Účastník (Participant)

  NAPLŃTE SVOJ ŹIVOT LÁSKOU.

  R. Careson

  #10927

  liviap
  Účastník (Participant)

  Obráť tvár k slnku

  a všetky tiene padnú za teba.

  E. Hemingway

  #12450

  liviap
  Účastník (Participant)

  Aby sme mohli ohodnotiť cnosti človeka,
  netreba sa naň pozerať pri veľkých udalostiach,
  ale pri každodennom živote.

  Blaise Pascal

  #12751

  stano
  Účastník (Participant)

  Pre blázna je radosťou podlo konať, pre človeka rozumného je však radosťou múdrosť.
  Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči.
  Kto môže žiť pre rodinu, má v živote obrovské šťastie, rodina nie je samozrejmosť, ale hodnota, pre ktorú treba aj niečo obetovať…..
  Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale ty môžeš zmeniť celý svet jednej osoby. Úsmev je lacnejší a dáva viac a príjemnejšieho svetla, ako elektrina.

Zobrazuje sa 15 príspevkov - 46 až 60 (z celkového počtu 83 )

Musíte byť prihlásený any ste mohli odpovedať na túto tému