Vyúčtovanie verejnej zbierky

Združenie sclerosis multiplex Nádej, Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava

 

 

MVSR sekcia verejnej správy

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Oddelenie vnútorných vecí

Drieňová 22

826086 Bratislava 29

 

Vec:   Vyúčtovanie verejnej zbierky  – doplnenie vyúčtovania

 

V zmysle vášho listu zo dňa 15.10.2015 vám predkladáme vyúčtovanie verejnej zbierky  povolenej rozhodnutím Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS3-2014/004011 z 27. Januára 2014. K omeškaniu vyúčtovanie dochádza hlavne z dôvodu, že prostriedky boli určené hlavne na prípravu, realizáciu a fungovanie denného stacionára, k otvoreniu ktorého došlo až v júli  2016. Za čo sa ospravedlňujeme. Zároveň nepoužité prostriedky vo výške 6046,47€ plánujeme použiť v tretej chránenej dielni, ktorá bude otvorená v roku 2017 v Žiline. Položka, označená (*) bola omylom uhradená z iného účtu združenia s číslom 3002623053, položky označené (**) boli uhradené v hotovosti.

Nasledujúcim vyúčtovaním  sme povinní preukázať použitie sumy 13694,54 EUR.

 

 • 02.2016 Spinnigový bicykel                                                           5000,00 €
 • 04.2016 Kyslíkový koncentrátor Devilbiss                                     1661,52 €
 • 05.2016 regeneračný krém a olej MUAY                                          84,00 €
 • 06.2016 Práce na weboch ZSM Nádej                                         135,00 €
 • 07.2016 dekorácia kvet, bytový textil, dekoračný. textil                39,54 €**
 • 07.2016 potraviny – pohostenie pri otvorení stacionára               47,78 €**
 • 08.2016 Propagačné video                                                         250,00 €*
 • 09.2016 Vybavenie hygienického kútika                                        96,97 €**
 • 04.2016 Koberce do Ba a do Tn                                                   190,36 €
 • 06.2016 Paraván                                                                          142,90 €**
 • Prostriedky denný stacionár v Žiline                                      6046,47 €

————————————————————————————————————————————spolu                                                                                                13694,54 €