Pomôžte

Vyúčtovanie verejnej zbierky

Združenie sclerosis multiplex Nádej, Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava

 

 

MVSR sekcia verejnej správy

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Oddelenie vnútorných vecí

Drieňová 22

826086 Bratislava 29

 

Vec:   Vyúčtovanie verejnej zbierky  – doplnenie vyúčtovania

 

V zmysle vášho listu zo dňa 15.10.2015 vám predkladáme vyúčtovanie verejnej zbierky  povolenej rozhodnutím Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS3-2014/004011 z 27. Januára 2014. K omeškaniu vyúčtovanie dochádza hlavne z dôvodu, že prostriedky boli určené hlavne na prípravu, realizáciu a fungovanie denného stacionára, k otvoreniu ktorého došlo až v júli  2016. Za čo sa ospravedlňujeme. Zároveň nepoužité prostriedky vo výške 6046,47€ plánujeme použiť v tretej chránenej dielni, ktorá bude otvorená v roku 2017 v Žiline. Položka, označená (*) bola omylom uhradená z iného účtu združenia s číslom 3002623053, položky označené (**) boli uhradené v hotovosti.

Nasledujúcim vyúčtovaním  sme povinní preukázať použitie sumy 13694,54 EUR.

 

 • 02.2016 Spinnigový bicykel                                                           5000,00 €
 • 04.2016 Kyslíkový koncentrátor Devilbiss                                     1661,52 €
 • 05.2016 regeneračný krém a olej MUAY                                          84,00 €
 • 06.2016 Práce na weboch ZSM Nádej                                         135,00 €
 • 07.2016 dekorácia kvet, bytový textil, dekoračný. textil                39,54 €**
 • 07.2016 potraviny – pohostenie pri otvorení stacionára               47,78 €**
 • 08.2016 Propagačné video                                                         250,00 €*
 • 09.2016 Vybavenie hygienického kútika                                        96,97 €**
 • 04.2016 Koberce do Ba a do Tn                                                   190,36 €
 • 06.2016 Paraván                                                                          142,90 €**
 • Prostriedky denný stacionár v Žiline                                      6046,47 €

————————————————————————————————————————————spolu                                                                                                13694,54 €