Pomôžte

NEZABUDNITE…aj v roku 2018 na úhradu členského poplatku.

ČLENSKÉ POPLATKY pre rok 2018
Naše stanovy uvádzajú, že členské je potrebné uhradiť do konca februára bežného roka.

Aktívny člen sa stávaš v okamihu uhradenia členského poplatku pre uvedený kalendárny rok.
Nikoho uhradenie členského poplatku k ničomu nezaväzuje.
Začínajú ti plynúť výhody v rámci akýchkoľvek akcií v rámci ZSMN.

Členský poplatok je možné uhradiť VÝLUČNE na číslo účtu.

Údaje potrebné k zaplateniu prostredníctvom IB

| Číslo účtu: SK68 0200 0000 0030 0262 3053

| BIC:  SUBASKBX

| Pobočka: Sch. Trnavského 6/A, Bratislava 42     

| suma:  20 €
| variabilný symbol: 1131122017
| správa pre prijímateľa:  meno.priezvisko (napríklad: janko.mrkvicka)